Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: prawosławie (305 pozycji)

Tytuł tematu: Nieustalona uroczystość prawosławna
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości oczekujący na przejście procesji z obrazem.
Data: 1924 - 1939
Sygnatura: 1-R-970
Tytuł tematu: Wizyta w Bułgarii przedstawicieli Kościoła prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Fotografia grupowa wykonana podczas spotkania przedstawicieli Polskiej Autokefalicznej Cerkwi z przedstawicielmi Kościoła prawosławnego w Bułgarii oraz dyplomatami. Widoczni m.in.: prawosławny arcybi
Data: 1925 - 1930
Sygnatura: 1-R-975
Tytuł tematu: Wizyta przewodniczącego Komisji Patriarchatu do Spraw Zagraniczych metropolity Germanosa w Warszawie
Opis obrazu: Powitanie na Dworcu Głównym. Metropolita Germanos z Sardes (w środku, na pierwszym planie) w otoczeniu przedstawicieli kolonii rosyjskiej oraz przedstawicieli rządu m.in.: dyrektor Departamentu Wyzna
Data: 1930-12
Sygnatura: 1-R-976-1
Tytuł tematu: Wizyta metropolity Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizego w Konstantynopolu
Opis obrazu: Metropolita Dionizy Waledyński (z prawej) w towarzystwie patriarchy Konstantynopola.
Data: 1927
Sygnatura: 1-R-973-2
Tytuł tematu: Wizyta przewodniczącego Komisji Patriarchatu do Spraw Zagraniczych metropolity Germanosa w Warszawie
Opis obrazu: Metropolita Germanos przed hotelem "Bristol".
Data: 1930-12
Sygnatura: 1-R-976-2
Tytuł tematu: Wizyta metropolity Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizego w Konstantynopolu
Opis obrazu: Metropolita Dionizy Waledyński (7. z lewej, w białym kłobuku na głowie) w towarzystwie dostojników pariarchatu.
Data: 1927
Sygnatura: 1-R-973-1
Tytuł tematu: Pielgrzymka do Ławry Poczajowskiej koło Krzemieńca
Opis obrazu: Pielgrzymi przed Ławrą.
Data: 1930
Sygnatura: 1-R-972
Tytuł tematu: Wizyta w Bukareszcie metropolity Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizego
Opis obrazu: Metropolita Dionizy Waledyński (drugi z lewej, na drugim planie) w gronie duchowieństwa.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-R-974
Tytuł tematu: Wizyta przewodniczącego Komisji Patriarchatu do Spraw Zagraniczych metropolity Germanosa w Warszawie
Opis obrazu: Ikona przedstawiająca św. Ignacego - dar metropolity Germanosa dla prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Data: 1930-12
Sygnatura: 1-R-976-3
Tytuł tematu: 300-lecie cerkwi prawosławnej w Lublinie
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości przed cerkwią.
Data: 1935-08
Sygnatura: 1-R-971
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl