Zbiory NAC on-line

Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Grobowiec rodziny Duninów. Widoczne rzeźby rozpaczających kobiet.
Data: 1996 2001
Sygnatura: 40-W-276-83
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Rzeźba przedstawiająca dwójkę dzieci na jednym z grobów.
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-13
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Rzeźba kobiety opartej o kamień na grobie rodziny Henryka Piaszczyńskiego.
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-62
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Rzeźba nagrobna przedstawiająca kobietę z urną.
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-72
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Pomnik nagrobny w kształcie anioła. Widoczny napis "ś.p. Maria z Sobierańskich
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-9
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Grób rodziny Biernackich. Widoczne napisy "Stanisław Biernacki, prof. farm.", "z Biernackich Stefania
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-66
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Alejka cmentarza pełna jesiennych liści.
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-2
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Rzeźba kobiety stojącej pod krzyżem na jednym z grobów.
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-11
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Figura kobiety z girlandą kwiatów na jednym z nagrobków.
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-10
Tytuł tematu: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Grób rodziny Dąbrowskich. Widoczne napisy "Julia ze Skupniewskich, I-voto Dąbrowska, II
Data: 1996
Sygnatura: 40-W-278-69
Ogółem w systemie: 234506 pozycji, w tym fotografii: 219508, nagrań: 14998.