Zbiory NAC on-line

Tytuł tematu: Raut wydany przez prezydenta m.st. Warszawy Zygmunta Słomińskiego z okazji 10-lecia samorządu m.st. Warszawy
Obraz
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników przyjęcia. Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi na
Data: 1929-03-20
Sygnatura: 1-A-3423
Tytuł tematu: Uroczystość poświęcenia domu Związku Pracowników Samorządu Terytorialnego RP w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości. W pierwszym rzędzie widoczni od lewej: marszałek sejmu Stanisław Car
Data: 1936-10
Sygnatura: 1-A-3512-1
Tytuł tematu: Uroczystość wręczenia Juliuszowi Trzcińskiemu dyplomu honorowego członka Stowarzyszenia Urzędników Poznańskiego Samorządu Wojewódzkiego w Poznaniu
Obraz
Opis obrazu: Moment wręczenia byłemu ministrowi byłej dzielnicy pruskiej Juliuszowi Trzcińskiemu (stoi w środku
Data: 1936-03-04
Sygnatura: 1-A-3522a
Tytuł tematu: Kurs dla inspektorów samorządu gminnego z Małopolski i Wielkopolski w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Uczestnicy kursu dla inspektorów samorządu gminnego z Małopolski i Wielkopolski. Widoczny m.in
Data: 1933
Sygnatura: 1-A-3532
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie wiceministra spraw wewnętrznych Władysława Korsaka pt. "Problemy nowoczesnego samorządu na terenie stolicy"
Obraz
Opis obrazu: Widok sali ze zgromadzomymi słuchaczami. Widoczni m.in. prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (I
Data: 1934-01-20
Sygnatura: 1-A-2356-2
Tytuł tematu: Międzyministerialna komisja współpracy z samorządem gospodarczym na konferencji ankietowej z przedstawicielami sfer gospodarczych i władz administracyjnych w
Obraz
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji w sali posiedzeń Izby Przemysłowo-Handlowej. Widoczni m.in. przewodniczący komisji
Data: 1935-11-04
Sygnatura: 1-G-7423
Tytuł tematu: Wycieczka pracowników samorządu m.st. Warszawy przed wyjazdem do Lidzbarka
Obraz
Opis obrazu: Grupa pracowników samorzadowych na Dworcu Głównym w Warszawie przed wyjazdem do Lidzbarka
Data: 1936-08-04
Sygnatura: 1-A-3483
Tytuł tematu: Odczyt w Warszawie wiceministra spraw wewnętrznych Władysława Korsaka pt. "Problemy nowoczesnego samorządu na terenie stolicy"
Obraz
Opis obrazu: Wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak podczas wygłaszania odczytu.
Data: 1934-01-20
Sygnatura: 1-A-2356-1
Tytuł tematu: Akademia pracowników samorządu stołecznego z okazji imienin Józefa Piłsudskiego
Obraz
Opis obrazu: Uczestnicy akademii. Widoczny m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Józef Ołpiński.
Data: 1934-03
Sygnatura: 1-A-3428-2
Tytuł tematu: Konferencja Rady Zjazdów samorządów powiatowych w Warszawie
Obraz
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji. Widoczni m.in. minister spraw wewnętrznych Cyryl Ratajski (I rząd, w
Data: 1924-12
Sygnatura: 1-A-3113
Ogółem w systemie: 239578 pozycji, w tym fotografii: 224580, nagrań: 14998.