Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: prawosławie (305 pozycji)

Tytuł tematu: Stara drewniana cerkiew św. Michała Archanioła z 1882 roku w Rosochaczu
Opis obrazu: Cerkiew św. Michała Archanioła z zewnątrz.
Data: 1937
Sygnatura: 1-U-5447
Tytuł tematu: Konferencja dygnitarzy kościelnych w Cambridge
Opis obrazu: Przybycie na konferencję prawosławnego arcybiskupa Stefana z Bułgarii.
Data: 1931-09-01 - 1931-09-05
Sygnatura: 1-M-628a
Tytuł tematu: Konferencja na górze Atos przedstawicieli Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Opis obrazu: Uczestnicy konferencji, której celem było przygotowanie Soboru Ekumenicznego. Siedzą w pierwszym rzędzie (od lewej): metropolita tyrski Hermanos (Azja Mniejsza), biskup z Rumunii Lukjan, metropolita
Data: 1930-06-01 - 1930-07-30
Sygnatura: 1-M-626a-2
Tytuł tematu: Ślub huculski
Opis obrazu: Fragment uroczystości ślubnej w cerkwi.
Data: 1925 - 1939
Sygnatura: 1-F-372
Tytuł tematu: Równe. Cerkiew prawosławna
Opis obrazu: Widok zewnętrzny cerkwi prawosławnej.
Data: 1918 - 1933
Sygnatura: 1-U-5481
Tytuł tematu: Uroczystości 3 Maja w Krakowie
Opis obrazu: Przysięga wojskowa podczas uroczystości trzeciomajowej - rekruci przysięgają na sztandar. Widoczny duchowny prawosławny.
Data: 1936-05-03
Sygnatura: 1-P-2904-19
Tytuł tematu: Cerkiew (Molebnia) staroobrzędowców w Wilnie
Opis obrazu: Wierni przed nabożeństwem w molebni staroobrzędowców na Nowym Świecie.
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-R-979
Tytuł tematu: Wizyta metropolity z Wysp Książęcych Tomasza i metropolity irenopolskiego Konstantego w Warszawie
Opis obrazu: Metropolici Tomasz (w środku na pierwszym planie) i Konstanty (drugi z prawej na pierwszym planie) w cerkwi.
Data: 1936-04-01
Sygnatura: 1-R-977-2
Tytuł tematu: Konferencja na górze Atos przedstawicieli Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Opis obrazu: Wyjazd z Warszawy delegacji polskiej z metropolitą Dionizym na czele. Widoczni od lewej: dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych w Ministerstwie WRiOP Franciszek Potocki, naczelnik Wydziału Narodowo
Data: 1930-06-01 - 1930-07-30
Sygnatura: 1-M-626a-1
Tytuł tematu: Wizyta metropolity z Wysp Książęcych Tomasza i metropolity irenopolskiego Konstantego w Warszawie
Opis obrazu: Metropolici Konstanty (w środku) i Tomasz (drugi z lewej) na dworcu.
Data: 1936-04-01
Sygnatura: 1-R-977-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl