Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: prawosławie (305 pozycji)

Tytuł tematu: Grupa biskupów prawosławnych
Opis obrazu: Grupa duchownych prawosławnych podczas nieustalonych okoliczności. Widoczni m.in. w pierwszym rzędzie: protoprezbiter Kościoła prawosławnego ks. Terencjusz Teodorowicz (siedzi 2. z lewej), metropolit
Data: 1924 - 1939
Sygnatura: 1-R-943
Tytuł tematu: Synod Prawosławny
Opis obrazu: Uczestnicy obrad. Siedzą przy stole od prawej do lewej: arcybiskup poleski Aleksander Inoziemcow, metropolita Dionizy Waledyński, arcybiskup wileński Teodozjusz Fieodosijew, biskup grodzieński i nowo
Data: 1929-12
Sygnatura: 1-R-938
Tytuł tematu: Synod biskupów prawosławnych u ministra Wojciecha Świętosławskiego
Opis obrazu: Wręczenie ministrowi Wojciechowi Świętosławskiemu (z prawej na pierwszym planie) statutu wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przez metropolitę Dionizego Waledyńskiego (na p
Data: 1938-11-09
Sygnatura: 1-R-941
Tytuł tematu: Zebranie przedsoborowe
Opis obrazu: Uczestnicy zebrania podczas obrad. Widoczni od lewej do prawej m.in.: pułkownik dr Krawczyk (2. z lewej), prawosławny arcybiskup grodzieński Aleksy Gromadzki (3. z lewej), wojewoda wołyński Henryk Jó
Data: 1932-03-20
Sygnatura: 1-R-936
Tytuł tematu: Zebranie diecezjalne warszawsko - chełmskiej diecezji prawosławnej
Opis obrazu: Członkowie prezydium. Widoczni od lewej do prawej: ks. Metiuk, poseł Sergiusz Chrucki, biskup lubelski Sawa Sowietow, metropolita Dionizy Waledyński, ks. protoprezbiter Terencjusz Teodorowicz , Aleks
Data: 1933-12-28
Sygnatura: 1-R-940-1
Tytuł tematu: Zebranie diecezjalne warszawsko - chełmskiej diecezji prawosławnej
Opis obrazu: Uczestnicy obrad. Przy stole siedzą od lewej do prawej: ks. Metiuk, poseł Sergiusz Chrucki, biskup lubelski Sawa Sowietow, metropolita Dionizy Waledyński, ks. protoprezbiter Terencjusz Teodorowicz, A
Data: 1933-12-28
Sygnatura: 1-R-940-2
Tytuł tematu: Grupa biskupów prawosławnych
Opis obrazu: Biskupi podczas obrad. Widoczni od prawej do lewej: prawosławny arcybiskup poleski Aleksander Inoziemcow, metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński, prawosławny arcybiskup wileńs
Data: 1924 - 1939
Sygnatura: 1-R-942
Tytuł tematu: Pierwsze zebranie przedsoborowe
Opis obrazu: Grupa uczestników zebrania po nabożeństwie. Widoczni m.in.: metropolita Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (w białym kłobuku), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sła
Data: 1924 - 1931
Sygnatura: 1-R-937-1
Tytuł tematu: Pierwsze zebranie przedsoborowe
Opis obrazu: Otwarcie obrad w sali audiencjonalnej metropolity Dionizego Waledyńskiego (siedzi w głębi sali w białym kłobuku). Widoczni także na tle pieca m.in.: prawosławny arcybiskup poleski Aleksander Inoziemc
Data: 1924 - 1931
Sygnatura: 1-R-937-2
Tytuł tematu: Synod Prawosławny
Opis obrazu: Uczestnicy obrad. Siedzą przy stole od prawej do lewej: arcybiskup poleski Aleksander Inoziemcow, metropolita Dionizy Waledyński, arcybiskup wileński Teodozjusz Fieodosijew, biskup grodzieński i nowo
Data: 1930-10-28
Sygnatura: 1-R-939
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl