Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rząd (2687 pozycji)

Tytuł tematu: Spotkanie rządu gen. Władysława Sikorskiego i Rady Narodowej w Londynie
Opis obrazu: Uczestnicy spotkania. Od lewej: wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister opieki społecznej Jan Stańczyk (niskiego wzrostu), premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, minister bez teki,
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-23
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu gen. Władysława Sikorskiego i Rady Narodowej w Londynie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Z prawej strony od prawej siedzą: przewodniczący Rady Narodowej Stanisław Grabski, premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, minister spraw wewnętrznych Władysław Ba
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-25
Tytuł tematu: Spotkanie władz RP na Uchodźstwie z ambasadorem USA przy rządzie RP Anthony Biddle-Drexelem
Opis obrazu: Ambasador Anthony Drexel-Biddle podczas przemówienia. Widoczni także m.in.: przewodniczący Rady Narodowej Stanisław Grabski (stoi) i poseł Rady Narodowej Michał Kwiatkowski (siedzi na prawo od Stanis
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-22-2
Tytuł tematu: Przemówienie generała Władysława Sikorskiego do Rady Narodowej
Opis obrazu: Premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski (przemawia) w otoczeniu m.in. wicepremiera Stanisława Mikołajczyka (na lewo od gen. Sikorskiego), przewodniczącego Rady Narodowej Stanisława Grabski
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-24
Tytuł tematu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz podczas wizyty w jednej z polskich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii
Opis obrazu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz (w płaszczu i kapeluszu) w otoczeniu oficerów ogląda sprzęt wojskowy. Widoczne ciężarówki.
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 21-107
Tytuł tematu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz w jednej z polskich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii
Opis obrazu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz (w czarnym kapeluszu, w środku na pierwszym planie) w otoczeniu oficerów podczas rozmowy. W 1. rzędzie od lewej widoczni także m.in.: gen. Stefan Dembiński (1. z le
Data: 1940 - 1944
Sygnatura: 21-106
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu RP i Rady Narodowej z udziałem prezydenta RP w Londynie
Opis obrazu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz wymienia uścisk dłoni z posłanką Rady Narodowej i żoną Wojciecha Korfantego Elżbietą Korfantową. Widoczni także m.in. premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sik
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-19-4
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu RP i Rady Narodowej z udziałem prezydenta RP w Londynie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Siedzą od lewej w pierwszym rzędzie: NN, NN, minister spraw wewnętrznych Władysław Banaczyk, żona Wojciecha, posłanka Rady Narodowej Elżbieta Korfantowa, poseł Rady Narodowej,
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-19-5
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu RP i Rady Narodowej przy udziale prezydenta RP Władysława Raczkiewicza w Londynie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia słuchają przemówienia prezydenta RP Władysława Raczkiewicza (na pierwszym planie w środku, przed mikrofonem). Widoczni także m.in.: premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Si
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-21
Tytuł tematu: Spotkanie władz RP na Uchodźstwie z ambasadorem USA przy rządzie RP Anthony Biddle-Drexelem
Opis obrazu: Uczestnicy spotkania. Siedzą m.in.: w pierwszym rzędzie od lewej: ambasador Anthony Drexel-Biddle, prezydent RP Władysław Raczkiewicz, premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski. Siedzą w dr
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-22-1
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl