Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rząd (2687 pozycji)

Tytuł tematu: Podróż inspekcyjna gen. Władysława Sikorskiego do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie
Opis obrazu: Premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski podczas rozmowy z żołnierzami. Widoczni także m.in. dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, gen. Stanisław Kopański (na prawo za gen. Sikorskim) i
Data: 1943
Sygnatura: 21-33-2
Tytuł tematu: Ćwiczenia z mapami w Sztabie Naczelnego Wodza
Opis obrazu: Ćwiczenia na mapach plastycznych. Widoczni m.in.: adiutant prezydenta Raczkiewicza, mjr Wiesław Kłobukowski (1. z prawej), prezydent RP Władysław Raczkiewicz (3. z prawej, z papierosem).
Data: 1943 - 1945
Sygnatura: 21-54-1
Tytuł tematu: Ministerstwo Obrony Narodowej na Uchodźstwie
Opis obrazu: Narada w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od prawej: gen. Stanisław Kopański, szef sztabu Naczelnego Wodza, gen. Tadeusz Klimecki, minister obrony narodowej, gen. Marian Kukiel.
Data: 1942 - 1945
Sygnatura: 21-40
Tytuł tematu: Wręczenie premierowi Stanisławowi Mikołajczykowi odznaki krajowej harcerskiej szkoły podchorążych
Opis obrazu: Premier Stanisław Mikołajczyk (4. z prawej) rozmawia z dziennikarzami zagraniczymi i harcerzami z kraju. Widoczni także m.in.: minister obrony narodowej gen. Marian Kukiel (na pierwszym planie) i kur
Data: 1944
Sygnatura: 21-44
Tytuł tematu: Spotkanie przedstawicieli władz RP i wojska u gen. Władysława Sikorskiego
Opis obrazu: Uczestnicy spotkania. Stoją na pierwszym planie od lewej: NN, gen. Izydor Modelski, NN, prezydent RP Władysław Raczkiewicz, Helena Sikorska, gen. Władysław Sikorski.
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-52
Tytuł tematu: Gen. Władysław Sikorski i Stanisław Mikołajczyk na ORP "Błyskawica"
Opis obrazu: Fragment uroczystości z udziałem przedstawicieli polskiego rządu. Wicepremier RP Stanisław Mikołajczyk przemawia do marynarzy. Widoczni także m.in.: gen. Władysław Sikorski (na prawo od St. Mikołajcz
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-34
Tytuł tematu: Wizyta oficjalna premiera RP Stanisława Mikołajczyka w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Fragment wizyty. Widoczny m.in. premier Stanisław Mikołajczyk (na pierwszym planie z lewej).
Data: 1944
Sygnatura: 21-46-1
Tytuł tematu: Podróż inspekcyjna gen. Władysława Sikorskiego do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie
Opis obrazu: Stoją od lewej: minister spraw zagranicznych RP Tadeusz Romer, gen. Władysław Sikorski, dowódca Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie gen. Władysław Anders, szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Kl
Data: 1943
Sygnatura: 21-33-1
Tytuł tematu: Wizyta oficjalna premiera RP Stanisława Mikołajczyka w Stanach Zjednoczonych
Opis obrazu: Premier RP Stanisław Mikołajczyk w nierozpoznanym miejscu.
Data: 1944
Sygnatura: 21-46-2
Tytuł tematu: Spotkanie z udziałem ambasadora RP w ZSRR Stanisława Kota
Opis obrazu: Premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski wita się z ambasadorem Stanisławem Kotem (2. z lewej).
Data: 1941 - 1942
Sygnatura: 21-41
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl