Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rząd (2687 pozycji)

Tytuł tematu: Generał Władysław Sikorski dekoruje odznaczeniami lotników polskich w Wielkiej Brytanii
Opis obrazu: Gen. Władysław Sikorski podczas dekoracji odznaczeniem jednego z polskich pilotów.
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-67
Tytuł tematu: Posiedzenie rządu RP z udziałem prezydenta RP Władysława Raczkiewicza w Londynie
Opis obrazu: Fragment posiedzenia. Siedzą od lewej: premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, minister bez teki Henryk Strasburger, minister spraw zagranicznych August Zaleski, prezydent RP Władysław R
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-20
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu RP i Rady Narodowej z udziałem prezydenta RP w Londynie
Opis obrazu: Premier RP gen. Władysław Sikorski podczas przemówienia. Widoczny także m.in. prezydent RP Władysław Raczkiewicz (siedzi, z lewej na pierwszym planie).
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-19-2
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu RP i Rady Narodowej z udziałem prezydenta RP w Londynie
Opis obrazu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz podczas przemówienia. Widoczni także m.in.: premier RP gen. Władysław Sikorski i gen. Józef Haller (na prawo za W. Raczkiewiczem, po cywilnemu).
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-19-1
Tytuł tematu: Władysław Raczkiewicz dekoruje odznaczeniami lotników polskich w Wielkiej Brytanii
Opis obrazu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz (z lewej) dekoruje odznaczeniem jednego z polskich pilotów.
Data: 1940 - 1945
Sygnatura: 21-66-2
Tytuł tematu: Spotkanie prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z członkami rządu premiera Arciszewskiego i przedstawicielami uchodźstwa polskiego w Londynie
Opis obrazu: Uczestnicy spotkania. Siedzą od lewej: prezydent Władysław Raczkiewicz, premier RP Tomasz Arciszewski. Stoją od prawej: minister spraw wewnętrznych Zygmunt Berezowski, NN, NN, dyrektor Biura Prezydia
Data: 1944 - 1945
Sygnatura: 21-15
Tytuł tematu: Wspólne posiedzenie rządu RP i Rady Narodowej z udziałem prezydenta RP w Londynie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia słuchają przemówienia premiera RP, gen. Władysława Sikorskiego. Widoczni także m.in.: przewodniczący Rady Narodowej Stanisław Grabski (stoi z lewej za stołem), posłanka Rady Na
Data: 1940 - 1943
Sygnatura: 21-19-3
Tytuł tematu: Ćwiczenia z mapami w Sztabie Naczelnego Wodza
Opis obrazu: Ćwiczenia na mapach plastycznych. Widoczni m.in.: prezydent RP Władysław Raczkiewicz (4. z lewej na 1. planie) i mjr Wiesław Kłobukowski (3. z prawej na 2. planie).
Data: 1943 - 1945
Sygnatura: 21-54-2
Tytuł tematu: Władysław Raczkiewicz dekoruje odznaczeniami lotników polskich w Wielkiej Brytanii
Opis obrazu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz (z lewej) podczas rozmowy z odznaczonymi polskimi pilotami.
Data: 1940 - 1945
Sygnatura: 21-66-1
Tytuł tematu: Prezydent RP Władysław Raczkiewicz i członkowie rządu premiera Stanisław Mikołajczyka
Opis obrazu: Siedzą od lewej: premier Stanisław Mikołajczyk, prezydent Władysław Raczkiewicz, wicepremier i minister przemysłu, handlu i żeglugi Jan Kwapiński. Stoją od lewej: minister skarbu Ludwik Grosfeld, min
Data: 1943
Sygnatura: 21-14
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl