Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: procesy zob. też sądownictwo (391 pozycji)

Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Obrońca oskarżonej Rity Gorgonowej adwokat Maurycy Axer podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-23
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Świadek Stanisław Zaremba podczas składania zeznań, obok niego stoi oskarżona Rita Gorgonowa. Przed nimi widoczne dowody rzeczowe w sprawie.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-28
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Oskarżona Rita Gorgonowa podczas składania zeznań. Za oskarżoną siedzą jej obrońcy adwokat Józef Woźniakowski (2. z prawej) i adwokat Mieczysław Ettinger (1. z prawej).
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-21
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Ława przysięgłych podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-20
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Świadek Józef Kamiński ogrodnik w domu architekta Henryka Zaremby podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-24
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Ława przysięgłych podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-19
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Świadek Józef Kamiński (na pierwszym planie z prawej) ogrodnik w domu architekta Henryka Zaremby podczas składania zeznań. Przed nim widoczne dowody rzeczowe w sprawie.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-25
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Prokurator Bohdan Szypuła podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-26
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment rozprawy. Widoczna m.in.: skarżona Rita Gorgonowa (siedzi tyłem) przed nią leżą dowody rzeczowe w sprawie.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-22
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment rozprawy. Widoczne dowody rzeczowe w sprawie.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-27
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl