Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: procesy zob. też sądownictwo (391 pozycji)

Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Oskarżona Rita Gorgonowa podczas składania zeznań. Widoczny jej obrońca adwokat Maurycy Axer.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-9
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Biegli sądowi na procesie. Widoczni od lewej: doktor Marcin Zieliński, doktor St. Jankowski i profesor Jan Olbrycht.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-15
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Oskarżona Rita Gorgonowa podczas składania zeznań.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-10
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Oskarżona Rita Gorgonowa ze swoim obrońcą adwokatem Mieczysławem Ettingerem.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-13
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment rozprawy. Widoczni od lewej sędziowie: przewodniczący Alfred Jendl, Leonard Krupiński i Leonard Solecki.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-18
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Biegły sądowy doktor St. Jankowski w rozmowie z adwokatem Józefem Woźniakowskim.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-16
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Oskarżona Rita Gorgonowa ze swoim obrońcą adwokatem Mieczysławem Ettingerem.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-14
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Świadek Stanisław Zaremba podczas składania zeznań.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-17
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Obrońcy oskarżonej Rity Gorgonowej adwokaci Mieczysław Ettinger (z lewej) i Maurycy Axer podczas procesu.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-11
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Biegli sądowi na procesie. Widoczni m.in.: doktor St. Jankowski (z lewej) i profesor Jan Olbrycht.
Data: 1933-03-06 - 1933-04-29
Sygnatura: 1-B-636-12
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl