Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: pochody (606 pozycji)

Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Poczty sztandarowe w pochodzie.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-32
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Harcerze w pochodzie.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-33
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy pochodu w regionalnych strojach ludowych.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-37
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Młodzież w sportowych dresach.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-38
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy pochodu w regionalnych strojach ludowych.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-39
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Dzieci w pochodzie.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-34
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Fragment pochodu.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-31
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Przedstawiciele Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-40
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy pochodu w regionalnych strojach ludowych.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-36
Tytuł tematu: Pochód 1 Maja w Warszawie
Opis obrazu: Emeryci w pochodzie.
Data: 1973-05-01
Sygnatura: 40-1-232-35
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl