Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: prawosławie (305 pozycji)

Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: W drodze do apartamentów arcybiskupa wileńskiego Teodozjusza. Widoczni m.in.: metropolita warszawsko-wołyński Dionizy Waledyński (w białym kłobuku na głowie), minister wyznań religijnych i oświecenia
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-4
Tytuł tematu: Obrady Pierwszej i Czwartej Komisji Zebrania Przedsoborowego
Opis obrazu: Uczestnicy obrad. Widoczni m.in.: arcybiskup poleski Aleksander Inoziemcow (siedzi w pierwszym rzędzie 2. z lewej), metropolita Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (siedzi 3. z lewej w
Data: 1931-12
Sygnatura: 1-R-935
Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Przedstawiciele rządu i duchowni prawosławni opuszczają cerkiew po skończonej uroczystości. Widoczni m.in.: metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (w środku, na drugim planie,
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-3
Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Przedstawiciele rządu w drodze do cerkwi. Widoczni m.in.: minister sprawiedliwości Stanisław Car (drugi z prawej w pierwszym rzędzie), minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sławomir Cz
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-1
Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Metropolita Dionizy Waledyński opuszcza Zamek Królewski po uroczystej audiencji u prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-7
Tytuł tematu: Dostojnicy Kościoła prawosławnego podczas pobytu w Krakowie
Opis obrazu: Dostojnicy przed katedrą na Wawelu. Widoczni m.in. metropolita chalcedoński Joachim (4. z lewej), profesor Demetrescu (6. z lewej) i metropolita z Sardes Germanos (3. z prawej).
Data: 1925-09
Sygnatura: 1-R-932-2
Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Arcybiskup prawosławny grodzieński Aleksy Gromadzki odczytuje orędzie prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu soboru podczas uroczystości w katedrze prawosławnej. Widoczni także m.in.: biskup A
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-2
Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Prezydent RP Ignacy Mościcki (x) w otoczeniu uczestników audiencji na Zamku Królewskim. Widoczni m.in.: minister sprawiedliwości Stanisław Car (pierwszy z lewej), biskup Aleksander Inoziemcow (drugi
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-6
Tytuł tematu: Posiedzenie prezydium przewodniczących i referentów komisji przedsoborowego zebrania Kościoła prawosławnego w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in.: metropolita Dionizy Waledyński (w środku w białym kłobuku), biskup Aleksander Inoziemcow (siedzi przy stole 4. z lewej), naczelnik Wydziału Narodowościowego w
Data: 1930-11
Sygnatura: 1-R-934
Tytuł tematu: Uroczystość w Warszawie z okazji wręczenia metropolicie Kościoła prawosławnego Dionizemu Waledyńskiemu orędzia prezydenta RP Ignacego Mościckiego o zwołaniu Soboru Prawosławnego w Polsce
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości podczas wznoszenia toastu. Widoczni od lewej do prawej: arcybiskup grodzieński Aleksy Gromadzki, minister sprawiedliwości Stanisław Car, minister spraw wewnętrznych Henryk Józ
Data: 1930-06-01
Sygnatura: 1-R-933-5
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl