Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: polowania (225 pozycji)

Tytuł tematu: Polowanie w majątku Grodzickich
Opis obrazu: Hrabia Stanisław Czarnecki na stanowisku podczas polowania.
Data: 1927-10
Sygnatura: 1-P-2066-4
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Uczestnicy polowania w drodze na stanowiska kolejką torową.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-3
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Uczestnik polowania podczas gry na rogu.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-2
Tytuł tematu: Polowanie w majątku Grodzickich
Opis obrazu: Uczestnicy polowania w czasie powrotu ze stanowisk z upolowaną zwierzyną.
Data: 1927-10
Sygnatura: 1-P-2066-5
Tytuł tematu: Polowanie w majątku Grodzickich
Opis obrazu: Grupa uczestników polowania w czasie rozmowy. Widoczny m.in.: hrabia Maurycy Klemens Zamoyski (trzeci z prawej).
Data: 1927-10
Sygnatura: 1-P-2066-6
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Uczestnik polowania podczas mierzenia ze stanowiska do zwierzyny.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-1
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Leśniczy rewiru Butywla inż. Feliks Ritter z porożem świeżo ustrzelonego jelenia.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-5
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Dyrektor majątku Skolem Geza Roboz przy porożu ustrzelonego jelenia.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-6
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Dyrektor majątku Skolem Geza Roboz przy trofeach myśliwskich przed pałacem.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-7
Tytuł tematu: Polowanie w lasach barona Grodla w Skolem
Opis obrazu: Uczestnik polowania mierzy poroże ustrzelonego jelenia.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-P-2067-4
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl