Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: polowania (225 pozycji)

Tytuł tematu: Polowanie na dziki w majątku hrabiego Wojciecha Gołuchowskiego w Janowie
Opis obrazu: Hrabia Jan Gołuchowski przy upolowanych przez siebie dzikach.
Data: 1931-01-26
Sygnatura: 1-P-2061-2
Tytuł tematu: Polowanie na cietrzewie w majątku hrabiego Wojciecha Gołuchowskiego
Opis obrazu: Hrabiowie Jan i Wojciech Gołuchowscy z ustrzelonymi cietrzewiami. Fotografia pozowana.
Data: 1932
Sygnatura: 1-P-2062
Tytuł tematu: Książę Giedroyć podczas polowania na Polesiu
Opis obrazu: Książę Giedroyć przy zabitym przez siebie dziku.
Data: 1926-12
Sygnatura: 1-P-2060
Tytuł tematu: Polowanie w majątku Grodzickich
Opis obrazu: Powrót księcia Rogera Czetwertyńskiego (w płaszczu) ze stanowiska z ustrzelonymi kuropatwami.
Data: 1927-10
Sygnatura: 1-P-2066-2
Tytuł tematu: Polowanie na dziki w majątku hrabiego Wojciecha Gołuchowskiego w Janowie
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników polowania przy zabitej zwierzynie. Widoczni m.in.: hrabia Wojciech Gołuchowski (trzeci z lewej), hrabia Dominik Tyszkiewicz (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie), dyre
Data: 1931-01-26
Sygnatura: 1-P-2061-1
Tytuł tematu: Polowanie w majątku hrabiego Adama Grocholskiego w Zimnowodzie
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników polowania przed pałacem w Zimnowodzie. Od lewej widoczni: hrabia Henryk Grocholski, hrabia mjr Adam Remigiusz Grocholski, książę Roman Czartoryski z Konarzewa, prof. An
Data: 1936-01
Sygnatura: 1-P-2065-1
Tytuł tematu: Polowanie w majątku Grodzickich
Opis obrazu: Hrabia Maurycy Zamoyski podczas strzelania do stada kuropatw.
Data: 1927-10
Sygnatura: 1-P-2066-3
Tytuł tematu: Książę Kazimierz Jerzy Augustyn Czartoryski podczas polowania
Opis obrazu: Książę Kazimierz Jerzy Augustyn Czartoryski z porożem jelenia w lasach hrabiego Skarbka w Żabiu.
Data: 1930 - 1936
Sygnatura: 1-P-2053
Tytuł tematu: Polowanie w majątku Grodzickich
Opis obrazu: Uczestnicy polowania w drodze na stanowiska.
Data: 1927-10
Sygnatura: 1-P-2066-1
Tytuł tematu: Hrabia Włodzimierz Dzieduszycki po polowaniu w Poturzycach
Opis obrazu: Hrabia Włodzimierz Dzieduszycki (z lewej) i dyrektor lasów Horoszkiewicz (z prawej) wśród upolowanej zwierzyny w Poturzycach.
Data: 1926-12
Sygnatura: 1-P-2059
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl