Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: odczyty (236 pozycji)

Tytuł tematu: Odczyt "Gospodarka sprzętem wojskowym" wiceministra spraw wojskowych Felicjana Sławoja Składkowskiego w Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie
Opis obrazu: Widok sali podczas odczytu wiceministra spraw wojskowych Felicjana Sławoja-Składkowskiego (stoi 2. z prawej). Widoczni m.in.: wicemarszałek sejmu Stanisław Car (stoi 1. z prawej), generał Kajetan Ols
Data: 1933-03-13
Sygnatura: 1-P-1712
Tytuł tematu: Odczyt Józefa Herbaczewskiego w siedzibie Stowarzyszenia Wszystkich Narodów w Warszawie
Opis obrazu: Krytyk literacki Józef Herbaczewski (stoi) podczas wygłaszania odczytu. Widoczni m.in.: naczelnik Wydziału Opieki Prawnej Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włodzimierz Adamki
Data: 1934-06-20
Sygnatura: 1-P-1253
Tytuł tematu: Odczyt adwokata Wacława Łypacewicza w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą w Warszawie
Opis obrazu: Adwokat Wacław Łypacewicz podczas wygłaszania odczytu "Zagadnienie Czechosłowacji a Polska".
Data: 1938-10-26
Sygnatura: 1-P-1247
Tytuł tematu: Odczyt Bohdana Szmejki w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą w Warszawie
Opis obrazu: Bohdan Szmejko podczas wygłaszania odczytu "Hiszpania Narodowa".
Data: 1939-03
Sygnatura: 1-P-1248
Tytuł tematu: Odczyt założyciela Europejskiej Unii Parlamentarnej Richarda Coundenhove-Kalergi w Warszawie
Opis obrazu: Widok ogólny sali w czasie odczytu. Widoczni m.in.: minister spraw zagranicznych August Zaleski (I rząd 3. z lewej), rektor Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Brzeski (I rząd 4. z lewej), żona ambasa
Data: 1930-03-08
Sygnatura: 1-P-1250-2
Tytuł tematu: Odczyt założyciela Europejskiej Unii Parlamentarnej Richarda Coundenhove-Kalergi w Warszawie
Opis obrazu: Richard Coundenhove-Kalergi podczas wygłaszania odczytu " Paneuropa" w auli Uniwersytetu Warszawskiego.
Data: 1930-03-08
Sygnatura: 1-P-1250-1
Tytuł tematu: Pobyt delegacji młodych prawników węgierskich w Warszawie
Opis obrazu: Przewodniczący delegacji węgierskiej profesor Kuncz wygłasza odczyt "Charakterystyka rozwoju prawa na Węgrzech" w sali Sądu Najwyższego.
Data: 1936-01-20
Sygnatura: 1-B-518-3
Tytuł tematu: Odczyt administratora kolonii francuskich Victora Charela w Warszawie
Opis obrazu: Administrator kolonii francuskich Victor Charel po wygłoszeniu odczytu "Niektóre aspekty francuskich kolonii".
Data: 1930 - 1939
Sygnatura: 1-P-1283
Tytuł tematu: Pobyt delegacji młodych prawników węgierskich w Warszawie
Opis obrazu: Przewodniczący delegacji węgierskiej profesor Kuncz wygłasza odczyt "Charakterystyka rozwoju prawa na Węgrzech" w sali Sądu Najwyższego.
Data: 1936-01-20
Sygnatura: 1-B-518-2
Tytuł tematu: Prezes Izby Apelacyjnej w Amiens Feliks Mazeud z wizytą w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy odczytu na temat sądów przysięgłych w sali Sądu Najwyższego. Widoczni m.in.: prezes Izby Apelacyjnej w Amiens Feliks Mazeud, który wygłosił odczyt (4. z lewej), ambasador Francji w Polsce
Data: 1932-01-31
Sygnatura: 1-B-512
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl