Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: odczyty (236 pozycji)

Tytuł tematu: Tura odczytowa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Niemczech
Opis obrazu: Przyjęcie profesorów w Kurfustensaal we Frankfurcie. Prof. Zdzisław Jachimecki (z prawej) wręcza pamiątkową księgę od prezydenta Krakowa Mieczysława Kaplickiego nadburmistrzowi Frankfurtu Albertowi K
Data: 1937
Sygnatura: 1-N-3114
Tytuł tematu: Odczyt prezesa Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Sztokholmie Karla Felleniusa w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą
Opis obrazu: Prezes Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Sztokholmie Karl Fellenius wygłasza odczyt w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą pt. "Echa powstania 1863 r. w Szwecji". Obok widoczny adwokat Wacław Łyp
Data: 1925 - 1939
Sygnatura: 1-P-1307
Tytuł tematu: Odczyt byłego ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego na Uniwersytecie Warszawskim
Opis obrazu: Widok auli podczas odczytu. W pierwszym rzędzie siedzą: ambasador Francji w Polsce Jules Laroche, minister spraw zagranicznych Józef Beck ( 5. z lewej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugos
Data: 1932 - 1939
Sygnatura: 1-N-3342
Tytuł tematu: Franciszek Tomaka
Opis obrazu: Misjonarz z Rodezji ks. Franciszek Tomaka podczas odczytu w "Teologicum" na temat polskiej placówki misyjnej w Rodezji.
Data: 1938-05
Sygnatura: 1-R-658
Tytuł tematu: Aleksander Skrzyński
Opis obrazu: Aleksander Skrzyński - minister spraw zagranicznych. Fotografia sytuacyjna podczas wygłaszania odczytu w auli Uniwersytetu Warszawskiego.
Data: 1924
Sygnatura: 1-N-3340
Tytuł tematu: Felix de Vogue
Opis obrazu: Felix de Vogue - sekretarz generalny komitetu narodowego dla uczczenia marszałka de Lyautey podczas wygłaszania odczytu p.t. "Marszałek Lyautey i jego dzieło" w auli Uniwersytetu Warszawskiego. W pie
Data: 1939-02-14
Sygnatura: 1-N-3341
Tytuł tematu: Inauguracja roku akademickiego 1938/1939 na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego połączona z uroczystością nadania tytułów doktora honoris causa marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu i ministrowi spraw zagranicznych Józefowi Beckowi
Opis obrazu: Profesor Kazimierz Michałowski podczas wygłaszania odczytu pt. "Wykopaliska polskie w Edfu".
Data: 1938
Sygnatura: 1-N-3326-6
Tytuł tematu: Odczyt angielskiego admirała Richmonda zproszonego przez polskich działaczy Ligi Pokoju
Opis obrazu: Admirał Herbert Richmond i grupa polskich działaczy ligi.
Data: 1931
Sygnatura: 1-P-382
Tytuł tematu: Odczyty ekonomiczne na Politechnice Warszawskiej
Opis obrazu: Zastępca dyrektora Departamentu Ogólnego Ministerstwa Skarbu Janusz Rakowski podczas wygłaszania pierwszego z serii odczytów pt. "Zagadnienie Centralnego Okręgu Przemysłowego" zorganizowanych przez K
Data: 1937-11
Sygnatura: 1-N-3391
Tytuł tematu: Aleksander Skrzyński
Opis obrazu: Aleksander Skrzyński podczas wygłaszania odczytu w auli Uniwersytetu Warszawskiego.
Data: 1930-11
Sygnatura: 1-N-3339
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl