Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: zjazdy (3509 pozycji)

Tytuł tematu: Zjazd techników Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Katowicach.
Opis obrazu: Zjazd techników Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Katowicach - uczestnicy.
Data:
Sygnatura: 1-G-668
Tytuł tematu: Zjazd inżynierów i techników samochodowych w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd inżynierów i techników samochodowych w Warszawie - widok na salę z uczestnikami obrad.
Data: 1933-05-26
Sygnatura: 1-G-670
Tytuł tematu: Zjazd delegatów Związku Techników RP w Warszawie.
Opis obrazu: Widok na salę i uczestników zjazdu.
Data: 1937-03-13
Sygnatura: 1-G-666-2
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach.
Opis obrazu: Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach.
Data: 1939-06-18
Sygnatura: 1-G-674-1
Tytuł tematu: IV - zjazd elekryków w Łodzi.
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej.
Data: 1932-04
Sygnatura: 1-G-671
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wilnie.
Opis obrazu: Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wilnie. Złożenie wieńca przez uczestników zjazdu na grobie serca Józefa Piłsudskiego na cmantarzu na Rossie.
Data: 1936-06
Sygnatura: 1-G-673
Tytuł tematu: Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie.
Opis obrazu: Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie - prezydium. Widoczni między innymi minister Alfons Kuhn (pierwszy z prawej) oraz Janusz Groszkowski (trzeci z lewej za stołem).
Data: 1937-05-23
Sygnatura: 1-G-675-1
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach.
Opis obrazu: Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach. Złożenie wieńca na płycie Nieznanego Powstańca.
Data: 1939-06-18
Sygnatura: 1-G-674-2
Tytuł tematu: Zjazd koła techników w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd koła techników w Warszawie. Delegaci przy pomniki Józefa Poniatowskiego przed złożeniem wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza.
Data: 1936-03-22
Sygnatura: 1-G-669
Tytuł tematu: Zjazd Związku Techników RP w Warszawie.
Opis obrazu: Członkowie prezydium za stołem.
Data: 1939-03-18 - 1939-03-19
Sygnatura: 1-G-667
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl