Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: zjazdy (3509 pozycji)

Tytuł tematu: Zjazd muzeologów w Cieszynie.
Opis obrazu: Prezydium zjazdu,od lewej: dr Kazimierz Buczkowski, inż. Eugeniusz Tor, dr Aleksander Czołowski, dr Feliks Kopera, dr Marian Gumowski, Józef Jodłowski, dr Alfred Lauterbach.
Data: 1931
Sygnatura: 1-K-573
Tytuł tematu: Zjazd członków oddziału Techników Zjednoczenia Kolejowców Polskich w Poznaniu.
Opis obrazu: Zjazd członków oddziału Techników Zjednoczenia Kolejowców Polskich w Poznaniu z udziałem naczelnika Włodzimierza Dziekońskiego (czwarty z lewej za stołem).
Data: 1935
Sygnatura: 1-G-606
Tytuł tematu: Walny zjazd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP w Warszawie
Opis obrazu: Fragment zjazdu. Widoczny m.in.: minister Juliusz Ulrych (przemawia).
Data: 1939-05-14
Sygnatura: 1-G-613-2
Tytuł tematu: Walne zebranie Zjednoczenia Zawodowego Sprzedawców i Pracowników Gazeciarskich w Warszawie.
Opis obrazu: Walne zebranie Zjednoczenia Zawodowego Sprzedawców i Pracowników Gazeciarskich w Warszawie - uczestnicy.
Data: 1934-11-18
Sygnatura: 1-G-601
Tytuł tematu: Obrady Związku Muzeów Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie
Opis obrazu: Widok sali podczas obrad, siedzą m.in.: Aleksander Czołowski, Feliks Kopera, Jan Pohoski, wicemin. Józef Ujejski, rektor UW Włodzimierz Antoniewicz.
Data: 1936
Sygnatura: 1-K-570
Tytuł tematu: Zjazd Zjednoczenia Kolejowców Polskich.
Opis obrazu: Zjazd Zjednoczenia Kolejowców Polskich - prezydium.
Data: 1938-09
Sygnatura: 1-G-605
Tytuł tematu: Walny zjazd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy na sali podczas zjazdu. Widoczny m.in. Juliusz Ulrych (w środku w pierwszym rzędzie).
Data: 1939-05-14
Sygnatura: 1-G-613-1
Tytuł tematu: Zjazd muzeologów polskich w Wilnie
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu: Feliks Kopera (czwarty z lewej), prof. dr Stefan Komornicki (drugi rząd, trzeci z prawej), ks. dr S. Momidłowski (piąty z prawej), prof. dr L eon Wilkoński (drugi z prawej), prof.
Data: 1934
Sygnatura: 1-K-572
Tytuł tematu: Zjazd muzeologów polskich w Poznaniu
Opis obrazu: Widok sali podczas obrad, siedzą m.in.: Feliks Kopera, M.Sobeski, Nikodem Pajzderski, Jerzy Koller, Alfred Broosig, St. Latanowicz.
Data: 1933
Sygnatura: 1-K-571
Tytuł tematu: Zjazd muzeologów polskich w Krakowie.
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników zjazdu, widoczni m.in.: gen. Marian Kukiel, prof. Feliks Kopera, Marian Gumowski, dr Stanisław Tomkowicz, dr Leonard Lepszy, dr Józef Muczkowski, rektor UJ Julian Nowak
Data: 1930-12
Sygnatura: 1-K-570a
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl