Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: zjazdy (3509 pozycji)

Tytuł tematu: Walny zjazd delegatów Zrzeszenia Pracowników Technicznych PKP w Katowicach.
Opis obrazu: Walny zjazd delegatów Zrzeszenia Pracowników Technicznych PKP w Katowicach. Złożenia wieńca na płycie Nieznanego Powstańca.
Data: 1937-09-26
Sygnatura: 1-G-696-2
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie - uczestnicy.
Data: 1931-05-09
Sygnatura: 1-G-699
Tytuł tematu: Zjazd Związku Polskich Inżynierów Lotniczych w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd Związku Polskich Inżynierów Lotniczych w Warszawie.Widoczne prezydium m.in. profesor Maksymilian Huber (pierwszy z prawej).
Data: 1938-10-30
Sygnatura: 1-G-697
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: prezes Klarner, wiceprezydent Jan Pohoski, wiceminister Jerzy Błeszczyński, minister Juliusz Ulrych, wiceminister Mieczysław Sokołowski oraz
Data: 1936-08-23
Sygnatura: 1-G-701-2
Tytuł tematu: Zjazd inżynierów - mechaników w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd inżynierów - mechaników w Warszawie. Uczestnicy.
Data: 1925-04-18
Sygnatura: 1-G-698-2
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd Stowrzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie. Na widowni minister Alfons Kuhn (zaznaczony X).
Data: 1932-05-21
Sygnatura: 1-G-700-2
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie. W prezydium zasiedli: profesor Włoskiewicz (drugi z lewej), profesor Jan Czochralski (czwarty z lewej), Ludwik Suchowiak (trzeci z pra
Data: 1932-05-21
Sygnatura: 1-G-700-1
Tytuł tematu: Zjazd inżynierów - mechaników w Warszawie.
Opis obrazu: Zjazd inżynierów - mechaników w Warszawie - prezydium.
Data: 1925-04-18
Sygnatura: 1-G-698-1
Tytuł tematu: Walny zjazd delegatów Zrzeszenia Pracowników Technicznych PKP w Katowicach.
Opis obrazu: Walny zjazd delegatów Zrzeszenia Pracowników Technicznych PKP w Katowicach. Złożenia wieńca na płycie Nieznanego Powstańca.
Data: 1937-09-26
Sygnatura: 1-G-696-1
Tytuł tematu: Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie
Opis obrazu: Fragment zjazdu. Za stołem prezydialnym widoczni m.in. Edward Geisler (pierwszy z lewej) oraz Bohdan Stefanowski (piąty z lewej).
Data: 1936-08-23
Sygnatura: 1-G-701-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl