Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: wykopaliska zob. archeologia (224 pozycji)

Tytuł tematu: Wykopaliska na terenie cmentarzyska przedhistorycznego w Czarnkowie
Opis obrazu: Mężczyźni podczas prac wykopaliskowych na terenie cmentarzyska.
Data:
Sygnatura: 1-N-1002
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych w Boroczycach k. Horochowa
Opis obrazu: Naczynie gliniane, w którym znaleziono denary rzymskie.
Data: 1929
Sygnatura: 1-N-1000-6
Tytuł tematu: Szkielety zwierzęce znalezione podczas prac wykopaliskowych w Dobrem
Opis obrazu: Grób zwierzęcy kultury amfor kulistych.
Data:
Sygnatura: 1-N-1004-1
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych w Boroczycach k. Horochowa
Opis obrazu: Złoty medal cesarza rzymskiego Jowiana - rewers.
Data: 1929
Sygnatura: 1-N-1000-2
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych w Boroczycach k. Horochowa
Opis obrazu: Dzban srebrny ozdobny.
Data: 1929
Sygnatura: 1-N-1000-5
Tytuł tematu: Szkielety zwierzęce znalezione podczas prac wykopaliskowych w Brześciu Kujawskim
Opis obrazu: Groby zwierzęce kultury ceramiki wstęgowej.
Data: 1936
Sygnatura: 1-N-1001
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych w Boroczycach k. Horochowa
Opis obrazu: Dzban srebrny ozdobny.
Data: 1929
Sygnatura: 1-N-1000-4
Tytuł tematu: Teren wykopalisk w Derewiannych
Opis obrazu: Skorupy naczyń i misa.
Data: 1934
Sygnatura: 1-N-1003
Tytuł tematu: Naczynie znaleziona w Dalewicach
Opis obrazu: Naczynie gliniane.
Data: 1934
Sygnatura: 1-N-1002a
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych w Boroczycach k. Horochowa
Opis obrazu: Srebrna manierka i srebrne monety.
Data: 1929
Sygnatura: 1-N-1000-3
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl