Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: wykopaliska zob. archeologia (224 pozycji)

Tytuł tematu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły podczas zwiedzania terenu wykopalisk w Biskupinie
Opis obrazu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły (I rząd trzeci z lewej) podczas zwiedzania wykopalisk na terenie osady kultury łużyckiej. Widoczny pułkownik Kazimierz Globisz (I rząd drugi z lewej), pułkownik Leon Strz
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-N-997-2
Tytuł tematu: Prymas Polski August Hlond i arcybiskup krakowski ks. Adam Sapieha podczas zwiedzania terenu wykopalisk w Biskupinie
Opis obrazu: Na terenie wykopalisk stoją od prawej: Metropolita Krakowski Adam Sapieha, prymas Polski ks. kard. August Hlond, ks. Bolesław Filipiak, ks. Jan Wawrzynowicz, archeolog Zdzisław Rajewski, NN.
Data: 1936-06
Sygnatura: 1-N-996
Tytuł tematu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły podczas zwiedzania terenu wykopalisk w Biskupinie
Opis obrazu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły (drugi z lewej) podczas zwiedzania wykopalisk na terenie osady kultury łużyckiej. Widoczni towarzyszący mu wojskowi i archeolog Zdzisław Rajewski (w jasnej koszuli).
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-N-997-3
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych w Boroczycach k. Horochowa
Opis obrazu: Złoty medal cesarza rzymskiego Jowiana - awers.
Data: 1929
Sygnatura: 1-N-1000-1
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych na terenie osady kultury łużyckiej w Biskupinie
Opis obrazu: Fragmenty form odlewniczych.
Data:
Sygnatura: 1-N-998-3
Tytuł tematu: Wykopaliska na terenie osady kultury łużyckiej w Biskupinie
Opis obrazu: Słupy falochronu.
Data: 1936
Sygnatura: 1-N-995-7
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych na terenie osady kultury łużyckiej w Biskupinie
Opis obrazu: Naczynia ceramiczne.
Data:
Sygnatura: 1-N-998-1
Tytuł tematu: Przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych na terenie osady kultury łużyckiej w Biskupinie
Opis obrazu: Ozdoby z brązu i żelaza.
Data:
Sygnatura: 1-N-998-2
Tytuł tematu: Szkielety znalezione w kurhanie podczas prac wykopaliskowych w Boratynie
Opis obrazu: Szkielety leżące w miejscu wykopaliska.
Data:
Sygnatura: 1-N-999
Tytuł tematu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły podczas zwiedzania terenu wykopalisk w Biskupinie
Opis obrazu: Marszałek Edward Rydz-Śmigły podczas zwiedzania wykopalisk na terenie osady kultury łużyckiej. Widoczni towarzyszący mu wojskowi i członkowie ekspedycji.
Data: 1937-09
Sygnatura: 1-N-997-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl