Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: wojna światowa I (736 pozycji)

Tytuł tematu: Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa
Opis obrazu: Patrol kozacki na ulicy w pobliżu Teatru Wielkiego. Widoczna część bocznej elewacji budynku teatralnego.
Data: 1914
Sygnatura: 1-H-15-1
Tytuł tematu: Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa
Opis obrazu: Konne patrole wojskowe w pobliżu pomnika Adama Mickiewicza.
Data: 1914 - 1915
Sygnatura: 1-H-15-2
Tytuł tematu: Kompania sztabowa 18 pułki piechoty austriackiej Obrony Krajowej (Landswehr) z polskim sztandarem ufundowanym przez mieszkanki Przemyśla
Opis obrazu: Kompania sztabowa 18 pułki piechoty austriackiej Obrony Krajowej (Landswehr) z polskim sztandarem ufundowanym przez mieszkanki Przemyśla.
Data: 1914-09
Sygnatura: 1-H-22
Tytuł tematu: Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa
Opis obrazu: Prezydent miasta wita na rogatce łyczakowskiej rosyjskiego generała.
Data: 1914
Sygnatura: 1-H-15-3
Tytuł tematu: Odezwa Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy do Warszawiaków
Opis obrazu: Odezwa Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy do Warszawiaków
Data: 1915
Sygnatura: 1-H-17a
Tytuł tematu: Wymarsz wojsk rosyjskich z Warszawy
Opis obrazu: Wymarsz wojsk rosyjskich z Warszawy
Data: 1915-08-03
Sygnatura: 1-H-17
Tytuł tematu: I Wojna Światowa - wydarzenia polityczne
Opis obrazu: Berlin - manifestacja zwolenników wojny. Widoczny pomnik Bismarcka i kolumna zwycięstwa.
Data: 1914-08-02
Sygnatura: 1-H-14c-3
Tytuł tematu: Car Mikołaj II podczas inspekcji frontu pod Warszawą
Opis obrazu: Car Mikołaj II (drugi od lewej) podczas inspekcji frontu pod Warszawą przyjmuje raport od jednego z dowódców korpusu. Widoczny samochód Delaunay-Belleville model 1909.
Data: 1914 - 1915
Sygnatura: 1-H-16
Tytuł tematu: Wycofywanie się armii rosyjskiej z Wilna
Opis obrazu: Wycofywanie się armii rosyjskiej z Wilna - przejazd taborów.
Data: 1915-09
Sygnatura: 1-H-18
Tytuł tematu: I korpus artylerii rosyjskiej na pozycji
Opis obrazu: I korpus artylerii rosyjskiej na pozycji. Widoczne 75 mm armaty polowe wz. 1902.
Data: 1914 - 1918
Sygnatura: 1-H-18a
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl