Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: wojna światowa I (736 pozycji)

Tytuł tematu: Ludwig Riedl
Opis obrazu: Ludwig Riedl, austro-węgierski generał - fotografia portretowa z profilu.
Data: 1915
Sygnatura: 1-E-903
Tytuł tematu: Oficerowie austro-węgierscy podczas I wojny światowej
Opis obrazu: Sztab pułku w lesie.
Data: 1914 - 1918
Sygnatura: 1-E-1387
Tytuł tematu: Oddziały frontowe austro-węgierskie w I wojnie światowej
Opis obrazu: Żołnierze austro-węgierscy w okopach.
Data: 1914 - 1918
Sygnatura: 1-E-1388
Tytuł tematu: Oddziały austro-węgierskie na froncie włoskim podczas I wojny światowej
Opis obrazu: Zabudowania zniszczone w wyniku walk w pobliżu góry Paternkofel w Dolomitach.
Data: 1915 - 1918
Sygnatura: 1-E-1390
Tytuł tematu: Artyleria austro-węgierska w I wojnie światowej
Opis obrazu: Artylerzyści przy jaszczach.
Data: 1914 - 1918
Sygnatura: 1-E-1391
Tytuł tematu: Artyleria austro-węgierska w I wojnie światowej
Opis obrazu: Artylerzyści przy moździerzu oblężniczym 305 mm Skoda Model 1911, zwanym "Chuda Emma"
Data: 1914 - 1918
Sygnatura: 1-E-1392
Tytuł tematu: 18 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
Opis obrazu: Kompania sztabowa 18 Pułku Piechoty w koszarach.
Data: 1910 - 1914
Sygnatura: 1-E-1384
Tytuł tematu: Oddziały austro-węgierskie odjeżdżające na front włoski podczas I wojny światowej
Opis obrazu: Żołnierze wchodzą do wagonów.
Data: 1915 - 1918
Sygnatura: 1-E-1385
Tytuł tematu: Pozostałości po I wojnie światowej w Dubatówce na Wileńszczyźnie
Opis obrazu: Betonowy schron wzniesiony na podziemiach zburzonego kościoła. Schron wzniesli żołnierze 22 Batalionu 332 Pułku w maju 1917 roku. (ERBAUT/II. BATL. L.J.R.33/mai 1917).
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-E-1389
Tytuł tematu: Transport rannych żołnierzy austro-węgierskich podczas I wojny światowej
Opis obrazu: Transport rannych koleją.
Data: 1914 - 1918
Sygnatura: 1-E-1386
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl