Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: służba zdrowia (728 pozycji)

Tytuł tematu: Wycieczka lekarzy sztabowych polskich i łotewskich, odbywających kurs szkolenia sanitarnego, do składów głównych Polskiego Czerwonego Krzyża
Opis obrazu: Dr Żakliński oprowadza uczestników wycieczki.
Data: 1933-12-08
Sygnatura: 1-W-729
Tytuł tematu: Święto Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie
Opis obrazu: W przededniu święta oficerowie i elewi z wieńcem w drodze na Grób Nieznanego Żołnierza.
Data: 1929-11-16
Sygnatura: 1-W-830-1
Tytuł tematu: Wizyta japońskich lekarzy wojskowych w Polsce
Opis obrazu: Grupa japońskich lekarzy wojskowych: Usui (stoi), Masutami Hiraj (siedzi 2. z lewej), M. Ishikawa (siedzi 4. z lewej) w otoczeniu lekarzy oficerów z Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.
Data: 1933-03
Sygnatura: 1-W-730
Tytuł tematu: Wizyta tureckich lekarzy wojskowych w Polsce
Opis obrazu: Wojskowi lekarze tureccy podczas wizyty w nierozpoznanym miejscu.
Data: 1922 - 1939
Sygnatura: 1-W-732
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy ku czci lekarzy, sanitariuszy, pielęgniarek zmarłych podcza I wojny światowej, na murze szpitala garnizonowego nr 5 w Krakowie
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia płk. Bolesława Korolewicza. Widoczny także m.in.: płk Bernard Mond (3. z prawej na pierwszym planie).
Data: 1927-11
Sygnatura: 1-W-719-2
Tytuł tematu: Wojskowe Sanatorium Przeciwgruźlicze im. Józefa Piłsudskiego w Zakopanem
Opis obrazu: Zawody strzeleckie. Widoczni m.in.: gen. Stanisław Burhardt-Bukacki (x), ppłk dr Alfred Chełmicki, ppłk Stanisław Czuryłło (2).
Data: 1933-09
Sygnatura: 1-W-727
Tytuł tematu: Jubileusz XV-lecia Szkoły Podchorążych Sanitarnych
Opis obrazu: Msza polowa. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: NN, NN, płk Adam Sokołowski, NN, gen. Stanisław Rouppert, gen. Sławoj Składkowski.
Data: 1933-11-12
Sygnatura: 1-W-829
Tytuł tematu: Zjazd lekarzy wojskowych w Warszawie
Opis obrazu: Widok na salę z uczestnikami zjazdu.
Data: 1936-01-03
Sygnatura: 1-W-728-2
Tytuł tematu: Wizyta japońskich lekarzy wojskowych w Polsce
Opis obrazu: Lekarze na dachu Pałacu Prasy. Od lewej: M. Ishikawa, NN, NN, Masutami Hiraj.
Data: 1933-03
Sygnatura: 1-W-731
Tytuł tematu: Zjazd lekarzy wojskowych w Warszawie
Opis obrazu: Prezydium zjazdu. Siedzą od lewej: płk. Jerzy Nadolski, gen. Stanisław Rouppert, płk. Quirini.
Data: 1936-01-03
Sygnatura: 1-W-728-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl