Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: służba zdrowia (728 pozycji)

Tytuł tematu: Brytyjska misja wojskowa w obozie WP w Coetquidan
Opis obrazu: Brytyjska misja wojskowa, oficerowie polscy i francuscy przed izbą chorych w Coetquidan. W pierwszym szeregu od prawej: NN, NN, NN, Józef Retinger, NN, NN, NN, gen. Adam Korytowski - komendant obozu.
Data: 1940
Sygnatura: 18-244-1
Tytuł tematu: Wojsko Polskie we Francji - wręczanie dyplomów
Opis obrazu: Wręczanie dyplomów w Wojsku Polskim we Francji, przez gen. Juliusza Kleeberga (z kartką). Widoczny ambulans PCK.
Data: 1940
Sygnatura: 18-254-6
Tytuł tematu: Wojsko Polskie we Francji - wręczanie dyplomów
Opis obrazu: Wręczanie dyplomów w Wojsku Polskim we Francji, przez gen. Juliusza Kleeberga. Widoczny ambulans PCK.
Data: 1940
Sygnatura: 18-254-1
Tytuł tematu: Siostra Polskiego Czerwonego Krzyża
Opis obrazu: Siostra Polskiego Czerwonego Krzyża.
Data: 1940 - 1945
Sygnatura: 18-149-11
Tytuł tematu: Brytyjska misja wojskowa w obozie WP w Coetquidan
Opis obrazu: Brytyjska misja wojskowa, oficerowie polscy i francuscy przed izbą chorych w Coetquidan. Na pierwszym planie od lewej: NN, gen. Adam Korytowski - komendant obozu.
Data: 1940
Sygnatura: 18-244-3
Tytuł tematu: Wojsko Polskie we Francji - wręczanie dyplomów
Opis obrazu: Wręczanie dyplomów w Wojsku Polskim we Francji, przez gen. Juliusza Kleeberga (z kartką). Widoczny ambulans PCK.
Data: 1940
Sygnatura: 18-254-5
Tytuł tematu: 1 Dywizja Grenadierów Wojska Polskiego we Francji - obchody święta 3 Maja i uroczystość nadania miana Grenadierów odbywające się przy szosie Autreville-Martigny
Opis obrazu: Defiluje kolumna sanitarna - widoczne furgonetki ze znakiem czerwonego krzyża.
Data: 1940-05-03
Sygnatura: 18-261-82
Tytuł tematu: Wojsko Polskie we Francji - wręczanie dyplomów
Opis obrazu: Wręczanie dyplomów w Wojsku Polskim we Francji, przez gen. Juliusza Kleeberga (z kartką). Widoczny ambulans PCK.
Data: 1940
Sygnatura: 18-254-4
Tytuł tematu: Brytyjska misja wojskowa w obozie WP w Coetquidan
Opis obrazu: Brytyjska misja wojskowa i polscy oficerowie w obozie Wojska Polskiego w Coetquidan. W tle izba chorych.
Data: 1940
Sygnatura: 18-244-4
Tytuł tematu: Brytyjska misja wojskowa w obozie WP w Coetquidan
Opis obrazu: Brytyjska misja wojskowa, oficerowie polscy i francuscy przed izbą chorych w Coetquidan. W pierwszym szeregu od prawej: NN, NN, NN, Józef Retinger, NN, NN, NN, gen. Adam Korytowski - komendant obozu.
Data: 1940
Sygnatura: 18-244-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl