Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: sądownictwo (1129 pozycji)

Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w wojskowym sądzie okręgowym
Opis obrazu: Major WP pilot Kazimierz Kubala ze swoim obrońcą adwokatem Sobotkowskim.
Data: 1931-02
Sygnatura: 1-W-755-4
Tytuł tematu: Autobus komunikacji miejskiejw Warszawie
Opis obrazu: Autobus linii "L" marki Chevrolet przejeżdżający przez pl. Krasińskich. Widoczny budynek Sądu Okręgowego przy pl. Krasińskich 12.
Data: 1938-12
Sygnatura: 1-G-3854
Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w wojskowym sądzie okręgowym
Opis obrazu: Widok ogólny sali w czasie zeznań składanych przez pułkownikową Rayską w charakterze świadka (stoi przy stole sędziowskim). Rozprawie przewodniczy ppłk Rumiński (pierwszy od lewej, na tle drzwi), pro
Data: 1931-02
Sygnatura: 1-W-755-2
Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w Najwyższym Sądzie Wojskowym
Opis obrazu: Major WP pilot Kazimierz Kubala ze swoim obrońcą adwokatem Zygmuntem Hofmokl-Ostrowskim w czasie przerwy w kuluarach Najwyższego Sądu Wojskowego.
Data: 1931-04-10
Sygnatura: 1-W-756-3
Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w Najwyższym Sądzie Wojskowym
Opis obrazu: Ogólny wodok sali rozpraw w Najwyższym Sądzie Wojskowym w warszawe. Widoczni trzej członkowie Trybunału: płk K.S Saski (z prawej przewodniczącego), przewodniczący rozprawy gen. Emil Mecnarowski (w śr
Data: 1931-04-10
Sygnatura: 1-W-756-2
Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w wojskowym sądzie okręgowym
Opis obrazu: Moment składania zeznań przez st. szeregowca Prychibnego (stoi przy stole sędziowskim), ordynansa majora Kazimierza Kubali (siedzi na ławie oskarżonych, przed stołem sędziowskim). Widoczni także: ppł
Data: 1931-02
Sygnatura: 1-W-755-3
Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w wojskowym sądzie okręgowym
Opis obrazu: Oskarżony major Kazimierz Kubala przed wejściem do wojskowego sądu okręgowego.
Data: 1931-02-11
Sygnatura: 1-W-755-1
Tytuł tematu: Proces przeciwko majorowi Kazimierzowi Kubali w Najwyższym Sądzie Wojskowym
Opis obrazu: Major WP pilot Kazimierz Kubala (z prawej) zmierza na rozprawę sądową.
Data: 1931-04-10
Sygnatura: 1-W-756-1
Tytuł tematu: Wacław Dlouhy
Opis obrazu: Wacław Dlouhy, dyrektor Biura Personalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie. Fotografia portretowa.
Data: 1934
Sygnatura: 1-A-2617
Tytuł tematu: Wilno. Ulica Adama Mickiewicza.
Opis obrazu: Wilno. Ulica Adama Mickiewicza. Gmach Sądu Okręgowego. Widoczne szyldy sklepów z piwem i lodami. Na ulicy dorożki.
Data:
Sygnatura: 1-U-7599
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl