Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: sądownictwo (1129 pozycji)

Tytuł tematu: Proces przeciwko oficerom z baonu mostowego w Kazuniu oskarżonym o nadużycia
Opis obrazu: Proces przeciwko ppłk Pałubińskiemu, majorowi Wierzbowskiemu oraz por. Władysław Marczewskiemu z baonu mostowego w Kazuniu, oskarżonym o nadużycia. Porucznik Władysław Marczewski składa zeznania.
Data: 1933-02-23
Sygnatura: 1-W-754
Tytuł tematu: Sprawa majora Henryka Sobolewskiego
Opis obrazu: Moment pouczenia świadków przez przewodniczącego składu sędziowskiego pułkownika Rumińskiego (na tle drzwi).
Data: 1931-02-19
Sygnatura: 1-W-749-2
Tytuł tematu: Sprawa karna sierżanta WP Trzmielewskiego
Opis obrazu: Sierżant WP Trzmielewski, zabójca H. Lindego, skazany na 10 lat ciężkiego więzienia.
Data: 1926-06-17 - 1926-06-19
Sygnatura: 1-W-750
Tytuł tematu: Sprawa majora Henryka Sobolewskiego
Opis obrazu: Ogólny widok sali rozpraw w wojskowym sądzie okręgowym. Widoczni m.in. przewodniczący składu sędziowskiego płk Rumiński (pierwszy z lewej, na tle drzwi), oskarżony major Henryk Sobolewski (stoi z pra
Data: 1931-02-19
Sygnatura: 1-W-749-3
Tytuł tematu: Sprawa majora Henryka Sobolewskiego
Opis obrazu: Oskarżony major Henryk Sobolewski w drodze do sądu.
Data: 1931-02-19
Sygnatura: 1-W-749-1
Tytuł tematu: Proces przeciwko gen.bryg. Bolesławowi Jaźwińskiemu oskarżonemu o nadużycia w Wojskowym Instytucie Geograficznym
Opis obrazu: Widok na salę rozpraw i stół sędziowski w czasie procesu. Od lewej do prawej członkowie trybunału: gen. bryg. Czesław Jarnuszkiewicz, gen. bryg. Mieczysław Mackiewicz, gen. bryg. Emil Mecnarowski (pr
Data: 1931-04-20
Sygnatura: 1-W-753-1
Tytuł tematu: Proces przeciwko gen.bryg. Bolesławowi Jaźwińskiemu oskarżonemu o nadużycia w Wojskowym Instytucie Geograficznym
Opis obrazu: Sędziowie opuszczają gmach sądu wojskowego w Warszawie.
Data: 1931-04-20
Sygnatura: 1-W-753-3
Tytuł tematu: Proces przeciwko gen.bryg. Bolesławowi Jaźwińskiemu oskarżonemu o nadużycia w Wojskowym Instytucie Geograficznym
Opis obrazu: Oskarżony gen. bryg. Bolesław Jaźwiński opuszczający gmach sądu wojskowego w Warszawie.
Data: 1931-04-20
Sygnatura: 1-W-753-2
Tytuł tematu: Sprawa strzelca Józefa Janika oskarżonego o zabójstwo trzech osób
Opis obrazu: Skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Doraźny w Poznaniu (ułaskawiony następnie przez Prezydenta RP) dezerter Józef Janik (drugi z lewej), po wyroku opuszcza gmach sądu.
Data: 1934-02-17
Sygnatura: 1-W-745-1
Tytuł tematu: Sprawa strzelca Józefa Janika oskarżonego o zabójstwo trzech osób
Opis obrazu: Dezerter Józef Janik (drugi z lewej), w drodze z sądu do więzienia.
Data: 1934-02-17
Sygnatura: 1-W-745-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl