Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rolnictwo (2622 pozycji)

Tytuł tematu: Melioracje w Małopolsce
Opis obrazu: Kanał nawadniający w Małopolsce. Widoczny mężczyzna idący po łące.
Data: 1942-06
Sygnatura: 2-6919
Tytuł tematu: Melioracje w dystrykcie lubelskim
Opis obrazu: Budowa kanału odwadniającego w dystrykcie lubelskim. Robotnicy podczas wykopów.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-6917
Tytuł tematu: Melioracje w powiecie nowosądeckim
Opis obrazu: Budowa rowów nawadniających w okolicach Nowego Sącza. Robotnicy podczas usypywania skarpy.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-6918a
Tytuł tematu: Stado krów na pastwisku
Opis obrazu: Stado krów na pastwisku.
Data: 1944-05
Sygnatura: 2-6927
Tytuł tematu: Melioracje w dystrykcie lubelskim
Opis obrazu: Budowa kanałów odwadniających w dolinie Krzny w okolicach Białej Podlaskiej. Robotnicy przy pracy.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-6918b
Tytuł tematu: Rolnik z dwoma krowami
Opis obrazu: Rolnik z dwoma krowami.
Data: 1943
Sygnatura: 2-6928
Tytuł tematu: Melioracje w powiecie koneckim
Opis obrazu: Budowa kanału odwadniającego na bagnistych terenach w okolicach wsi Zagacie w powiecie koneckim. Robotnicy przy pracy.
Data: 1944-04
Sygnatura: 2-6916
Tytuł tematu: Melioracje w dystrykcie lubelskim
Opis obrazu: Budowa kanału odwadniającego w dystrykcie lubelskim. Robotnicy wygładzają skarpę.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-6918
Tytuł tematu: Kobieta z dwoma krowami
Opis obrazu: Kobieta z dwoma krowami wraca z pastwiska.
Data: 1941-10
Sygnatura: 2-6929
Tytuł tematu: Melioracje w Małopolsce
Opis obrazu: Kanał odwadniający w okolicy miejscowości Lisia Góra w Małopolsce.
Data: 1939 - 1945
Sygnatura: 2-6920
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl