Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: rolnictwo (2622 pozycji)

Tytuł tematu: Zalane pole w nierozpoznanej miejscowości
Opis obrazu: Zalane pole uprawne.
Data: 1968 - 1983
Sygnatura: 40-2-336-2
Tytuł tematu: Rolnictwo - łąki
Opis obrazu: Stogi siana nad Bugiem.
Data: 1919
Sygnatura: 131-7160
Tytuł tematu: Wierbiąż Wyżny
Opis obrazu: Wyjazd na żniwa.
Data: 1938
Sygnatura: 131-16132
Tytuł tematu: Wizyta nierozpoznanych osób w gospodarstwie rolnym
Opis obrazu: Kłosy zboża.
Data: 1970 - 1983
Sygnatura: 40-2-330-3
Tytuł tematu: Magazyn Gminnej Spółdzielni w Koziebrodach
Opis obrazu: Wnętrze budynku gospodarczego. Widoczne worki i miotła.
Data: 1972-03-21
Sygnatura: 40-2-337-1
Tytuł tematu: Rolnictwo - żniwa
Opis obrazu: Ładowanie na wóz.
Data: 1932
Sygnatura: 131-7030
Tytuł tematu: Rolnictwo - młocka
Opis obrazu: [Maszyny, konie i ludzie podczas pracy.]
Data: 1920
Sygnatura: 131-7158
Tytuł tematu: Zalane pole w nierozpoznanej miejscowości
Opis obrazu: Zalane pole uprawne.
Data: 1968 - 1983
Sygnatura: 40-2-336-1
Tytuł tematu: Rolnictwo - nawożenie pól
Opis obrazu: Rozwożenie nawozu.
Data: 1935
Sygnatura: 131-7040
Tytuł tematu: Magazyn Gminnej Spółdzielni w Koziebrodach
Opis obrazu: Budynek gospodarczy - widok z zewnątrz. Widoczny rower.
Data: 1972-03-02
Sygnatura: 40-2-337-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl