Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: bezrobocie (351 pozycji)

Tytuł tematu: Bezrobotny stolarz z Lublina
Opis obrazu: Bezrobotny i bezdomny stolarz Ludwik Markward z żoną i dzieckiem przed zbudowanym przez siebie szałasem ze słomy i trawy na łące nad Bystrzycą.
Data: 1918 - 1932
Sygnatura: 1-P-2421
Tytuł tematu: Bezrobotni z Katowic
Opis obrazu: Bezrobotni mężczyźni podczas gry w szachy na ławce w parku.
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-P-2417a
Tytuł tematu: Mieszkanie bezrobotnego ze Lwowa
Opis obrazu: Mieszkalny wagon kolejowy rodziny bezrobotnego woźnicy ze Lwowa.
Data: 1918 - 1934
Sygnatura: 1-P-2423-1
Tytuł tematu: Bezrobotni z Królewskiej Huty (Chorzowa)
Opis obrazu: Bezrobotni mieszkańcy Królewskiej Huty przed swymi drewnianymi mieszkaniami.
Data: 1922 - 1934
Sygnatura: 1-P-2420
Tytuł tematu: Mieszkanie bezdomnych na hałdach kopalni w Katowicach
Opis obrazu: Widok zewnętrzny prowizorycznego mieszkania bezdomnych na hałdach kopalni w Katowicach.
Data: 1922 - 1939
Sygnatura: 1-P-2417
Tytuł tematu: Rodzina bezrobotnego z Krakowa
Opis obrazu: Członkowie rodziny bezrobotnego z drewnianym wózkiem na jednej z ulic Krakowa.
Data: 1932
Sygnatura: 1-P-2419
Tytuł tematu: Bezrobotni z Krakowa
Opis obrazu: Bezrobotni mężczyźni leżący na trawie.
Data: 1930-05
Sygnatura: 1-P-2418a
Tytuł tematu: Bezrobotni z Krakowa
Opis obrazu: Grupa bezrobotnych mężczyzn na jednym z krakowskich podwórek.
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-P-2418
Tytuł tematu: Bezrobotni ze Lwowa
Opis obrazu: Grupa bezrobotnych mężczyzn na "giełdzie pracy" pod pomnikiem Jana Sobieskiego we Lwowie.
Data: 1919 - 1939
Sygnatura: 1-P-2422
Tytuł tematu: Mieszkanie bezrobotnego ze Lwowa
Opis obrazu: Bezrobotny woźnica z żoną przed wagonem kolejowym służącym za mieszkanie.
Data: 1918 - 1934
Sygnatura: 1-P-2423-2
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl