Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: bezrobocie (351 pozycji)

Tytuł tematu: Bezrobotni mieszkańcy Warszawy
Opis obrazu: Grupa bezrobotnych mężczyzn na ulicy Warszawy. Widoczne również dzieci.
Data: 1933
Sygnatura: 1-P-2256
Tytuł tematu: Delegacja Zarządu Głównego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny u ministra pracy i opieki społecznej Mariana Zyndrama Kościałkowskiego w celu omówienia akcji pomocy zimowej dla bezrobotnych
Opis obrazu: Minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski wśród uczestników delegacji Zarządu Głównego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.
Data: 1936-10
Sygnatura: 1-A-2096
Tytuł tematu: Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Poznaniu
Opis obrazu: Grupa bezrobotnych przed Urzędem Pośrednictwa Pracy czekających na wypłatę zasiłku.
Data:
Sygnatura: 1-G-7424
Tytuł tematu: Miejskie Schronisko Braci Albertynów dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie
Opis obrazu: Wydawanie posiłków bezrobotnym.
Data: 1931
Sygnatura: 1-R-584-5
Tytuł tematu: Dom bezrobotnych w Borysławiu
Opis obrazu: Widok zewnętrzny walącego się domu bezrobotnych mieszkańców Borysławia.
Data: 1918 - 1929
Sygnatura: 1-P-2406
Tytuł tematu: Obóz pracy dla bezrobotnych w nieustalonej miejscowości
Opis obrazu: Obóz pracy dla bezrobotnych w nieustalonej miejscowości. Rodzina podczas pracy (matka, ojciec i dwóch synów).
Data:
Sygnatura: 1-G-7432
Tytuł tematu: Obóz rzemieślniczo-przemysłowy dla bezrobotnych w Katowicach
Opis obrazu: Uczestnicy obózu dla bezrobotnych.
Data: 1938-08
Sygnatura: 1-G-7429
Tytuł tematu: Sprzedaż uliczna węgla w Katowicach
Opis obrazu: Bezrobotni sprzedający węgiel na ulicy.
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-G-5636a
Tytuł tematu: Powódź w Wilnie
Opis obrazu: Bezrobotni wypompowują wodę z piwnicy jednego z domów przy ul. Zygmuntowskiej.
Data: 1931-04-25
Sygnatura: 1-G-4605-30
Tytuł tematu: Orkiestra mandolinistów
Opis obrazu: Członkowie orkiestry mandolinistów.
Data:
Sygnatura: 1-G-7433
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl