Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: procesy zob. też sądownictwo (391 pozycji)

Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Widok ogólny sali sądowej w czasie procesu.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-3
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Oskarżeni podczas procesu. Stoją od lewej: Jan Doniec, Władysław Borzęcki i Kazimierz Schenkirzyk.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-5
Tytuł tematu: Proces przeciwko szajce Rogozińskiego i Kościelniaka przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
Opis obrazu: Skład sędziowski podczas procesu. Siedzą od prawej: prokurator Pasikowski, sędzia Raniecki, przewodniczący sędzia Mieczyslaw Japa i sędzia Lubomir Długołęcki.
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-B-643
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Świadek Henryk Wanat podczas składania zeznań.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-8
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Widok ogólny sali sądowej w czasie procesu.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-2
Tytuł tematu: Wizja lokalna w Przewozie podczas procesu studenta Bolesława Olejniczaka oskarżonego o zabójstwo kolegi Stanisława Lechowicza
Opis obrazu: Przebieg wizji lokalnej. Widoczni m.in.: sędziowie Mieczysław Pilarski (najniższy) i Janicki (w meloniku z ciemnymi wąsami).
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-B-642-3
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Obrońcy oskarżonych podczas procesu. Siedzą od lewej adwokaci: Tomasz Aschenbrenner, Tadeusz Bardel i Józef Augustynek.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-4
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment procesu. Widoczni m.in.: oskarżeni Jan Doniec, Władysław Borzęcki, Kazimierz Schenkirzyk (siedzą od lewej pomiędzy policjantami) i biegły sądowy profesor Jan Olbrycht. (1. z lewej).
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-6
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment procesu.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-7
Tytuł tematu: Proces przeciwko Janowi Dońcowi, Władysławowi Borzęckiemu i Kazimierzowi Schenkirzykowi przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Widok ogólny sali sądowej w czasie procesu.
Data: 1934-06
Sygnatura: 1-B-644-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl