Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: procesy zob. też sądownictwo (391 pozycji)

Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Najwyższym w Warszawie
Opis obrazu: Obrońcy oskarżonej Rity Gorgonowej w kuluarach sądowych. Stoją od lewej: Mieczysław Ettinger, Maurycy Axer i Józef Woźniakowski.
Data: 1933-09-22
Sygnatura: 1-B-639-2
Tytuł tematu: Proces Marii i Jana Maliszów oskarżonych o morderstwo trzech osób i kradzież pieniędzy przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment procesu. Widoczni m.in.: prokurator Feliks Lewicki (1. z prawej), sędzia Mieczysław Pilarski (2. z prawej), przewodniczący sędzia Leonard Krupiński (3. z prawej).
Data: 1933-10-11 - 1933-11-04
Sygnatura: 1-B-640-1
Tytuł tematu: Proces Marii i Jana Maliszów oskarżonych o morderstwo trzech osób i kradzież pieniędzy przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment procesu. Widoczni adwokaci Tomasz Aschenbrenner (z lewej) i Leon Warenhaupt.
Data: 1933-10-11 - 1933-11-04
Sygnatura: 1-B-640-2
Tytuł tematu: Wizja lokalna przeprowadzona podczas procesu Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby w miejscu popełnienia zbrodni w willi Brzuchowicach
Opis obrazu: Obrońca oskarżonej Rity Gorgonowej Mieczysław Ettinger (z lewej) w rozmowie z biegłym sądowym profesorem Olbrychtem.
Data: 1933-03-18 - 1933-03-19
Sygnatura: 1-B-638-25
Tytuł tematu: Proces Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby przed Sądem Najwyższym w Warszawie
Opis obrazu: Przebieg rozprawy. Widoczni m.in.: sędziowie Stanisław Wyrobek, Konstanty Syromiatnikow, przewodniczący Jan Rzymowski, prokurator Stanisław Błoński.
Data: 1933-09-22
Sygnatura: 1-B-639-1
Tytuł tematu: Wizja lokalna przeprowadzona podczas procesu Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby w miejscu popełnienia zbrodni w willi Brzuchowicach
Opis obrazu: Fragment wizji lokalnej. Widoczny m.in.: obrońca oskarżonej Rity Gorgonowej Mieczysław Ettinger (1. z prawej).
Data: 1933-03-18 - 1933-03-19
Sygnatura: 1-B-638-24
Tytuł tematu: Proces Marii i Jana Maliszów oskarżonych o morderstwo trzech osób i kradzież pieniędzy przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment procesu. Widoczny m.in.: przewodniczący sędzia Leonard Krupiński (w środku).
Data: 1933-10-11 - 1933-11-04
Sygnatura: 1-B-640-3
Tytuł tematu: Proces Marii i Jana Maliszów oskarżonych o morderstwo trzech osób i kradzież pieniędzy przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Opis obrazu: Fragment procesu. Widoczni sędziowie: przewodniczący Leonard Krupiński (w środku), Mieczysław Pilarski, Józef Horski, oskarżona Maria Maliszowa.
Data: 1933-10-11 - 1933-11-04
Sygnatura: 1-B-640-4
Tytuł tematu: Wizja lokalna przeprowadzona podczas procesu Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby w miejscu popełnienia zbrodni w willi Brzuchowicach
Opis obrazu: Sędziowie przysięgli podczas wizji lokalnej.
Data: 1933-03-18 - 1933-03-19
Sygnatura: 1-B-638-22
Tytuł tematu: Wizja lokalna przeprowadzona podczas procesu Rity Gorgonowej oskarżonej o zabójstwo Elżbiety (Lusi) Zaremby córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby w miejscu popełnienia zbrodni w willi Brzuchowicach
Opis obrazu: Fragment wizji lokalnej. Widoczni m.in.: obrońcy oskarżonej Rity Gorgonowej Józef Woźniakowski (2. z prawej) i Mieczysław Ettinger (1. z prawej).
Data: 1933-03-18 - 1933-03-19
Sygnatura: 1-B-638-23
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl