Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: praca (2492 pozycji)

Tytuł tematu: Budowy
Opis obrazu: Zakładanie kabla elektrycznego. [Ul. Dobra.]
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-G-1-14
Tytuł tematu: Rolnictwo - żniwa
Opis obrazu: [Ludzie pracujący przy stogu siana.]
Data: 1938 - 1939
Sygnatura: 131-N-406
Tytuł tematu: Budowy
Opis obrazu: Roboty kanalizacyjne. [Dynasy.]
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-G-1-4
Tytuł tematu: Murarstwo
Opis obrazu: [Prace przy budowie domu].
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-G-3-3
Tytuł tematu: Przemysł włókienniczy
Opis obrazu: [Kobiety przy maszynach.]
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-E-67
Tytuł tematu: Budowy
Opis obrazu: Roboty kanalizacyjne. [Dynasy - na dalszym planie widoczny budynek rotundy przy ul. Oboźnej.]
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-G-1-3
Tytuł tematu: Budowy
Opis obrazu: Roboty kanalizacyjne. [Dynasy, w tle tylne elewacje kamienic przy ul. Topiel z narożną na rogu ul.Oboźnej.]
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-G-1-2
Tytuł tematu: Rolnictwo - kopanie kartofli
Opis obrazu: [Sypanie kartofli na wóz.]
Data: 1937
Sygnatura: 131-N-416
Tytuł tematu: Budowy
Opis obrazu: Rozwijanie kabla elektrycznego ze szpuli. [Ul. Elektryczna - w tle kotłownia nr II na terenie Elektrowni Miejskiej.]
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 131-G-1-29
Tytuł tematu: Trzyniec
Opis obrazu: Huta żelaza.
Data: 1939
Sygnatura: 131-N-342
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl