Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: praca (2492 pozycji)

Tytuł tematu: Rolnik w swoim gospodarstwie
Opis obrazu: Rolnik zbija drewnianą skrzynkę na podwórku. W tle wóz konny i budynki gospodarskie.
Data: 1967 - 1980
Sygnatura: 40-2-286-6
Tytuł tematu: Piekarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Siemyślu
Opis obrazu: Piekarze wyjmują upieczony chleb z pieca. Z lewej widoczna waga szalkowa.
Data: 1975-07-24
Sygnatura: 40-3-38-4
Tytuł tematu: Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Adolfowie
Opis obrazu: Kobiety sortują ziemniaki przy przenośniku taśmowym. Widoczne żarówki zawieszone na drążkach.
Data: 1975-04-12
Sygnatura: 40-2-72-34
Tytuł tematu: Budowa zakładu przemysłowego w Koszalinie
Opis obrazu: Pracownik maluje grzejnik.
Data: 1969
Sygnatura: 40-3-208-5
Tytuł tematu: Dostarczanie mleka w Warszawie
Opis obrazu: Kobieta prowadzi wózek ze skrzynkami butelek po mleku na skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Skolimowskiej. W tle kamienica przy ul. Skolimowskiej 4.
Data: 1967
Sygnatura: 40-4-385-12
Tytuł tematu: Rolnik w swoim gospodarstwie
Opis obrazu: Rolnik zbija drewnianą skrzynkę na podwórku. W tle dom mieszkalny.
Data: 1967 - 1980
Sygnatura: 40-2-286-5
Tytuł tematu: Budowa prowadzona przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie
Opis obrazu: Robotnicy układają cementową nawierzchnię za pomocą szufli. W tle budowane budynki z taśmociągami.
Data: 1969 - 1984
Sygnatura: 40-3-121-19
Tytuł tematu: Zakład produkcyjny Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Hortex" w Górze Kalwarii
Opis obrazu: Kobiety pracują przy przenośniku taśmowym z owocami.
Data: 1969-06
Sygnatura: 40-3-3-19
Tytuł tematu: Kultura Himalajów
Opis obrazu: Kobieta pracująca jako kulis.
Data: 1926
Sygnatura: 1-E-7977
Tytuł tematu: Dostarczanie mleka w Warszawie
Opis obrazu: Kobieta wyjmuje butelki mleka ze skrzynki stojącej na wózku ręcznym przed sklepem przy ul. Chocimskiej 31. W tle kamienica przy ul. Skolimowskiej 4.
Data: 1967
Sygnatura: 40-4-385-3
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl