Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: odznaczenia (1496 pozycji)

Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz nadaje odznaczenie brytyjskiemu gen. R.M. Scobie
Opis obrazu: Od lewej: gen. Na pierwszym planie od lewej: prezydent Władysław Raczkiewicz, gen. R.M. Scobie. Na dalszym planie w środku gen. Stanisław Kopański.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-186-2
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz dekoruje odznaczeniami brytyjskich oficerów
Opis obrazu: Grupa oficerów brytyjskich. Widoczni: generał S. Woodburn-Kirby, brygadier G.R. Way, ppłk. E. Birley, ppłk. W.E. Cler Davidson-Houston, mjr R.H. Phillips, ppłk. J.B. Edwards.
Data: 1945-06-08
Sygnatura: 18-184-3
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz nadaje odznaczenie brytyjskiemu gen. R.M. Scobie
Opis obrazu: Od lewej: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. Stanisław Kopański, gen. R.M. Scobie.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-186-3
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz nadaje odznaczenie brytyjskiemu gen. R.M. Scobie
Opis obrazu: Od lewej: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, NN, prezydent Władysław Raczkiewicz, gen. Stanisław Kopański, NN, gen. R.M. Scobie.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-186-1
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz nadaje odznaczenia wysokim oficerom lotnictwa brytyjskiego
Opis obrazu: Przemawia prezydent Władysław Raczkiewicz, za jego prawym ramieniem gen. Tadeusz Bór-Komorowski. W pierwszym rzędzie od lewej: NN, gen. Mateusz Iżycki. Widoczni także m.in.: gen. Marian Kukiel, gen.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-187-1
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz nadaje odznaczenia wysokim oficerom lotnictwa brytyjskiego
Opis obrazu: Przemawia prezydent Władysław Raczkiewicz, za jego prawym ramieniem gen. Tadeusz Bór-Komorowski. W pierwszym rzędzie od lewej: NN, gen. Mateusz Iżycki. Widoczni także m.in.: gen. Marian Kukiel, gen.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-187-2
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz nadaje odznaczenia wysokim oficerom lotnictwa brytyjskiego
Opis obrazu: Prezydent Władysław Raczkiewicz dekoruje marszałka A.S. Barrata. Od lewej widoczni: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. Marian Kukiel. Widoczny także m.in. gen. Bronisław Regulski.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-187-3
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz dekoruje odznaczeniem J.J. Arango - ambasadora Kolumbii przy rządzie RP
Opis obrazu: Od lewej: prezydent Władysław Raczkiewicz, NN, minister August Zaleski, ambasador J.J. Arango.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-185-2
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz dekoruje odznaczeniami brytyjskich oficerów
Opis obrazu: Prezydent Władysław Raczkiewicz dekoruje ppłk. J.B. Edwardsa.
Data: 1945-06-08
Sygnatura: 18-184-6
Tytuł tematu: Prezydent Władysław Raczkiewicz dekoruje odznaczeniem J.J. Arango - ambasadora Kolumbii przy rządzie RP
Opis obrazu: Od lewej: prezydent Władysław Raczkiewicz, minister August Zaleski, ambasador J.J. Arango.
Data: 1945-06-11
Sygnatura: 18-185-1
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl