Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: odznaczenia (1496 pozycji)

Tytuł tematu: Dekoracja red. Wacława Szperbera greckim krzyżem oficerskim orderu Zbawiciela w Poznaniu
Opis obrazu: Konsul grecki w Poznaniu dr Stanisław Sławski dekoruje red. Wacława Szperbera greckim krzyżem oficerskim orderu Zbawiciela. Widoczni również: Bohdan Jarochowski (drugi z lewej) i Aleksander Śliziński
Data: 1931
Sygnatura: 1-K-971-1
Tytuł tematu: Dekoracja orderami węgierskimi naczelnego redakrora Ilustrowanego Kuriera Codziennego Mariana Dąbrowskiego i naczelnego redaktora "Czasu" Antoniego Beaupre w salonie konsulatu węgierskiego w Krakowie
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestnków uroczystości w salonie konsulatu węgierskiego. Widoczni m.in. redaktor naczelny Ilustrowanego Kuriera Codziennego Marian Dąbrowski (6 z prawej), redaktor naczelny "Czasu
Data: 1932-04
Sygnatura: 1-K-1030-2
Tytuł tematu: Dekoracja dziennikarzy krakowskich odznaczeniami jugosłowiańskimi
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Od lewej stoją: dr Ludwik Rubel, prof. Marian Dąbrowski, prof. Józef Flach, Vlastimil Mares, hr. Arur Potocki, Tadeusz Walicki, dr Stankowski.
Data: 1934-01
Sygnatura: 1-K-1031-2
Tytuł tematu: Dekoracja dziennikarzy krakowskich odznaczeniami jugosłowiańskimi
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Od lewej stoją: dr Ludwik Rubel, prof. Marian Dąbrowski, prof. Józef Flach, Vlastimil Mares, hr. Artur Potocki, Tadeusz Walicki, dr Stankowski.
Data: 1934-01
Sygnatura: 1-K-1031-1
Tytuł tematu: Dekoracja Złotym Krzyżem Zasługi dyrektora koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego Mieczysława Dobiji i red. Jana Grzywińskiego przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Kwaśniewskiego
Opis obrazu: Wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski odczytuje tekst nadania orderu. Obok stoi Mieczysław Dobija.
Data: 1932-03-19
Sygnatura: 1-K-1029
Tytuł tematu: Dekoracja orderami węgierskimi naczelnego redakrora Ilustrowanego Kuriera Codziennego Mariana Dąbrowskiego i naczelnego redaktora "Czasu" Antoniego Beaupre w salonie konsulatu węgierskiego w Krakowie
Opis obrazu: Redaktor naczelny Ilustrowanego Kuriera Codziennego Marian Dąbrowski dekorowany odznaczeniem w salonie konsulatu węgierskiego. Widoczni także red. Józef Flach (czwarty z prawej) i konsul honorowy Węg
Data: 1932-04
Sygnatura: 1-K-1030-1
Tytuł tematu: Otwarcie Niemieckiego Uniwersytetu w Poznaniu
Opis obrazu: Gerhard Scheffler wręcza rektorowi Niemieckiego Uniwersytetu w Poznaniu - Carstensowi odznaczenie.
Data: 1941-04
Sygnatura: 2-9674
Tytuł tematu: Uroczystość poświęcenia kopca ku czci marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Zawadach na Podlasiu
Opis obrazu: Prezydent RP Ignacy Mościcki dekoruje zasłużonych rolników podczas uroczystości poświęcenia kopca ku czci Józefa Piłsudskiego w Zawadach. Widoczni m.in. adiutant prezydenta RP kapitan Stefan Kryński
Data: 1938-05
Sygnatura: 1-A-377-1
Tytuł tematu: Uroczystość nadania Marianowi Dąbrowskiemu Wielkiego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Korony Italii przez ambasadora Włoch barona Valentino.
Opis obrazu: Uroczystość nadania Marianowi Dądrowskiemu Wielkiego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Korony Italii przez ambasadora Włoch barona Valentino. Widoczni m.in.: Marian Dąbrowski (3 z lewej) ambasad
Data: 1936-07
Sygnatura: 1-K-772
Tytuł tematu: Dekoracja red. Wacława Szperbera greckim krzyżem oficerskim orderu Zbawiciela w Poznaniu
Opis obrazu: Fotografia grupowa z okazji dekoracji red. Wacława Szperbera (trzeci z lewej) greckim krzyżem oficerskim orderu Zbawiciela, przez konsula greckiego w Poznaniu dr Stanisława Sławskiego (piąty z lewej)
Data: 1931
Sygnatura: 1-K-971-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl