Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: obronność (186 pozycji)

Tytuł tematu: Pracownicy ministerstwa skarbu podpisują subskrypcję na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej w gmachu PKO
Opis obrazu: Pracownicy ministerstwa skarbu podpisują subskrypcję na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej w gmachu PKO.
Data: 1939-04
Sygnatura: 1-W-3059-3
Tytuł tematu: Ćwiczenia Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Kartuzach
Opis obrazu: Członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego wyskakują z pociągu towarowego podczas ćwiczeń w Sierakowicach. W tle parowóz TKi 3 i wiadukt nad torami.
Data: 1928 - 1932
Sygnatura: 1-W-2566-5
Tytuł tematu: Ćwiczenia Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Kartuzach
Opis obrazu: Powitanie gości na dworcu kolejowym w Kartuzach. Z przodu widoczny minister komunikacji Alfons Kuhn, za nim wojewoda pomorski Wktor Lamot oraz prezes Kolejowego Przysposobienia Wojskowego poseł Włady
Data: 1928 - 1932
Sygnatura: 1-W-2566-1
Tytuł tematu: Pracownicy ministerstwa skarbu podpisują subskrypcję na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej w gmachu PKO
Opis obrazu: Pracownicy ministerstwa skarbu podpisują subskrypcję na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej w gmachu PKO.
Data: 1939-04
Sygnatura: 1-W-3059-2
Tytuł tematu: Ćwiczenia Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Kartuzach
Opis obrazu: Ćwiczenia ze strzelania z ciężkiego karabinu maszynowego Maxim wz. 1908 ustawionego na jadącym wagonie kolejowym. W tle widoczny wiadukt nad torami.
Data: 1928 - 1932
Sygnatura: 1-W-2566-3
Tytuł tematu: Ćwiczenia Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Kartuzach
Opis obrazu: Rozkręcanie szyn podczas ćwiczeń Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
Data: 1928 - 1932
Sygnatura: 1-W-2566-4
Tytuł tematu: Delegacja uczennic i sióstr szkoły SS Nazaretanek u gen. Leona Berbeckiego w związku z Pożyczką Obrony Przeciwlotniczej
Opis obrazu: Delegacja uczennic i sióstr szkoły SS Nazaretanek u gen. Leona Berbeckiego (z prawej) w związku z Pożyczką Obrony Przeciwlotniczej.
Data: 1937 - 1939
Sygnatura: 1-W-3061
Tytuł tematu: Delegacją "Reduty" z Juliuszem Osterwą na czele przekazuje gen. Leonowi Berbeckiemu czek na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej
Opis obrazu: Delegacją "Reduty" z Juliuszem Osterwą na czele przekazuje gen. Leonowi Berbeckiemu czek na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej. Od prawej: gen. Sergiusz Zahorski, gen. Leon Berbecki, Juliusz Osterwa.
Data: 1937 - 1939
Sygnatura: 1-W-3060
Tytuł tematu: Delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego u marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, po złożeniu deklaracji w kwestii obronności państwa
Opis obrazu: Delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego u marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, po złożeniu deklaracji w kwestii obronności państwa.
Data: 1936-09
Sygnatura: 1-W-3062
Tytuł tematu: Delegacja komitetu wykonawczego zbiórki przekazuje gen. Leonowi Berbeckiemu zebrany fundusz, na zakup samolotu dla Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Opis obrazu: Delegacja komitetu wykonawczego zbiórki przekazuje gen. Leonowi Berbeckiemu zebrany przez spółdzielców fundusz, na zakup samolotu dla Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Data: 1934-07
Sygnatura: 1-W-3064
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl