Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: obronność (186 pozycji)

Tytuł tematu: Wagon szkolny Obrony Przeciwgazowej
Opis obrazu: Wagon szkolny Obrony Przeciwgazowej D.O.K.P. w Warszawie - wygląd zewnętrzny.
Data:
Sygnatura: 1-G-3000
Tytuł tematu: Okręgowe zawody Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Warszawie
Opis obrazu: Zawodnicy oddają strzały z karabinów Lebel wz. 1886/93 na strzelnicy na Bielanach w pozycji stojącej.
Data: 1931-10
Sygnatura: 1-W-2605-2
Tytuł tematu: Manifestacja w Radomiu na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej
Opis obrazu: Manifestacja w Radomiu na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
Data: 1939-04-30
Sygnatura: 1-W-3031-2
Tytuł tematu: Pokaz obrony przeciwgazowej w Łodzi
Opis obrazu: Tramwaj na ul. Reymonta w oparach gazu.
Data: 1935 - 1939
Sygnatura: 1-W-2793-1
Tytuł tematu: Okręgowe zawody Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Warszawie
Opis obrazu: Kierownictwo zawodów: prezes okręgu warszawskiego KPW Konarzewski (w garniturze) i inż. Szallar (w środku). W tle z lewej członek Przysposobienia z karabinem Lebel wz. 1886/93.
Data: 1931-10
Sygnatura: 1-W-2605-3
Tytuł tematu: Pokaz obrony przeciwgazowej w Łodzi
Opis obrazu: Opary gazu na ulicy. Widoczny mężczyzna w masce przeciwgazowej i w tle samochód Citroen 11 BL (Traction Avant).
Data: 1935 - 1939
Sygnatura: 1-W-2793-2
Tytuł tematu: Ćwiczenia przeciwgazowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Katowicach
Opis obrazu: Tor tramwajowy na ul. Dworcowej zanieczyszczony po wybuchu gazu. Widoczny tramwaj typu Bremen nr 1.
Data: 1938-11-25
Sygnatura: 1-W-2742-4
Tytuł tematu: Wagon Obrony Przeciwgazowej Dyrekcji Kolei Państwowych
Opis obrazu: Wagon Obrony Przeciwgazowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie - fragment wyglądu zewnętrznego. Stoją od lewej do prawej: stały mechanik wagonu O.P.G., referent szkolenia Dyrekcji Kolei Państwowyc
Data: 1918 - 1939
Sygnatura: 1-G-2998-2
Tytuł tematu: Manifestacja w Radomiu na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej
Opis obrazu: Manifestacja w Radomiu na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Na pierwszym planie od lewej: wicestarosta Bielawka, senator Jan Dębski, sędzia Adam Bobkowski, ks. Kosiński.
Data: 1939-04-30
Sygnatura: 1-W-3031-1
Tytuł tematu: Wagony Obrony Przeciwgazowej Dyrekcji Kolei Państwowych
Opis obrazu: Grupa pracowników kolei przy wagonie. Widoczni m.in.: Stanisław Ruciński, delegat Sztabu Generalnego przy dyr. PKP major Janusz Dżugay, naczelnik stacji w Poznaniu Wojciechowski, szef Wydziału Eksplo
Data:
Sygnatura: 1-G-2999
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl