Zbiory NAC on-line

Zespół: Archiwum Fotograficzne Lecha Zielaskowskiego (860 pozycji)

Tytuł tematu: Warszawa podczas I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski
Opis obrazu: Perspektywa Krakowskiego Przedmieścia z wysokości pałacu Potockich w kierunku Nowego Światu. Widoczna zabudowa ulicy m.in. hotel Bristol (z lewej), pałac Tyszkiewiczów (w głębi z lewej). Na latarniac
Data: 1979-06-02
Sygnatura: 53-1-4-10
Tytuł tematu: Warszawa podczas I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski
Opis obrazu: Perspektywa Krakowskiego Przedmieścia z wysokości kościoła pokarmelickiego w kierunku pl. Zamkowego. Widoczna zabudowa ulicy. Na latarniach widoczne flagi. Na chodnikach widoczni przechodnie.
Data: 1979-06-02
Sygnatura: 53-1-4-11
Tytuł tematu: Warszawa podczas I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski
Opis obrazu: Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu. Na kościele widoczne dekoracje: m.in. herb papieża Jana Pawła II (w środku), orzeł piastowski (z lewej), herb kard. Ste
Data: 1979-06-02
Sygnatura: 53-1-4-12
Tytuł tematu: Warszawa podczas I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski
Opis obrazu: Perspektywa Krakowskiego Przedmieścia z wysokości kościoła pokarmelickiego w kierunku Nowego Światu. Widoczna zabudowa ulicy m.in. pałac Tyszkiewiczów (w głębi z lewej), pałac Staszica (w głębi w śro
Data: 1979-06-02
Sygnatura: 53-1-4-13
Tytuł tematu: Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski
Opis obrazu: Jan Paweł II pozdrawia wiernych. Obok papieża widoczny prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (z lewej).
Data: 1979-06-03
Sygnatura: 53-1-5-1
Tytuł tematu: Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski
Opis obrazu: Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. Widoczni także m.in. prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (1. z lewej), sekretarz papieża, ks. John Magee (2. z lewej), sekretarz prymasa, ks. Broni
Data: 1979-06-03
Sygnatura: 53-1-5-2
Tytuł tematu: Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski
Opis obrazu: Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. Widoczni również: prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński (1. z lewej), sekretarz papieża, ks. John Magee (2. z lewej), sekretarz prymasa, ks. Bronisła
Data: 1979-06-03
Sygnatura: 53-1-5-3
Tytuł tematu: Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski
Opis obrazu: Papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. Widoczni także od lewej: sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki, sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz, prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński.
Data: 1979-06-03
Sygnatura: 53-1-5-4
Tytuł tematu: Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski
Opis obrazu: Papież Jan Paweł II (z prawej) oraz grupa duchownych podczas spotkania. Widoczni m.in. sekretarz prymasa, ks. Bronisław Piasecki (2. z lewej), prymas Polski, kard. ks. Stefan Wyszyński (3. z lewej).
Data: 1979-06-03
Sygnatura: 53-1-5-5
Tytuł tematu: Spotkanie papieża Jana Pawła II z wiernymi w Gębarzewie pod Gnieznem podczas I pielgrzymki do Polski
Opis obrazu: Papież Jan Paweł II (z prawej) przemawia podczas spotkania z wiernymi. Obok papieża widoczny prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński.
Data: 1979-06-03
Sygnatura: 53-1-5-7
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl