Zbiory NAC on-line

Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji (134335 pozycji)

Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Fragment uroczystości. Przemawia rektor Akademii Górniczej Władysław Takliński. Poniżej siedzi m.in. Witold Budryk (1. z lewej).
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-1
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Widok ogólny sali podczas uroczystości. Widoczni m.in. (1. rząd od lewej): inżynier Witold Sągajłło, dyrektor Towarzystwa Węglowego w Katowicach Tomisław Morawski, NN, minister przemysłu i handlu Ant
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-2
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Wojewoda śląski Michał Grażyński (stoi) podczas nadawania mu tytułu doktora honoris causa. Widoczni m.in.: dyrektor Towarzystwa Węglowego w Katowicach Tomisław Morawski, minister przemysłu i handlu A
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-3
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Doktorzy honoris causa: wojewoda śląski Michał Grażyński, Tomisław Morawski, Witold Sągajłło w otoczeniu senatu Akademii Górniczej. Widoczni m.in. rektor Władysław Takliński, dziekan Wydziału Górnicz
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-4
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Uczestnicy uroczystości barbórkowych przed budynkiem.
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-5
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Udekorowany wóz z okazji barbórki.
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-6
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Fragment uroczystości barbórkowych z udziałem senatu Akademii Górniczej i studentów.
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-7
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Uczestnicy bankietu z okazji uroczystości barbórkowych przy stole. Widoczni m.in. rektor Akademii Górniczej prof. Władysław Takliński, wojewoda śląski Michał Grażyński, dziekan Wydziału Górniczego Wi
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-8
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Pochód studentów Akademii Górniczej.
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-9
Tytuł tematu: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa nauk technicznych w Akademii Górniczej w Krakowie Michałowi Grażyńskiemu, Witoldowi Sągajłło i Tomisławowi Morawskiemu
Opis obrazu: Pochód studentów Akademii Górniczej.
Data: 1937-12
Sygnatura: 1-N-3140-10
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl