Zbiory NAC on-line

Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji (134335 pozycji)

Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Teren prac wykopaliskowych podczas badań archeologicznych Kopca Krakusa.
Data: 1934-01
Sygnatura: 1-N-1021-7
Tytuł tematu: Maksymilian Lanksner z wizytą w Łodzi
Opis obrazu: Dr Maksymilian Lanksner - psychiatra, kryminolog z Chile, podczas eksperymentalnej jazdy samochodem z zawiązanymi oczami.
Data: 1932-05
Sygnatura: 1-N-1128
Tytuł tematu: Ludwik Puusepp z wizytą w Warszawie
Opis obrazu: Naukowiec estoński, prof. neuropatologii Uniwersytetu w Tartu Ludwik Puusepp podczas wygłaszania odczytu pt."Zagadnienia seksualne i nerwowość kobiet i mężczyzn z punktu widzenia medycyny współczesne
Data: 1930-08-01 - 1930-09-30
Sygnatura: 1-N-1145-3
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Ludzie pracujący przy przekopywaniu kopca podczas badań archeologicznych. Widoczni robotnicy z drewnianymi taczkami. W tle - Kopiec Krakusa.
Data: 1934-01
Sygnatura: 1-N-1021-8
Tytuł tematu: O.V. Laurent z wizytą w Warszawie
Opis obrazu: Prof. O.V. Laurent - bizantolog turecki, profesor Instytutu Bizantyjskiego w Kadikoy pod Stambułem. Fotografia sytuacyjna.
Data: 1933-06-12
Sygnatura: 1-N-1130-1
Tytuł tematu: O.V. Laurent z wizytą w Warszawie
Opis obrazu: Prof. O.V. Laurent - bizantolog turecki, profesor Instytutu Bizantyjskiego w Kadikoy pod Stambułem, w gronie uczonych polskich. Stoją od lewej: doc. Aleksander Turyn, prof. Marceli Handelsman, prof.
Data: 1933-06-12
Sygnatura: 1-N-1130-2
Tytuł tematu: Herbert Richmond z wizytą w Warszawie
Opis obrazu: Naukowiec angielski, admirał, prof.historii Uniwersytetu w Cambrigde Herbert Richmond (stoi między kobietami) po wygłoszeniu odczytu na temat rozbrojenia. Widoczni m.in. prof. Marceli Handelsman, hr.
Data: 1931-12-11
Sygnatura: 1-N-1146
Tytuł tematu: Horace Rumbold - poseł Wielkiej Brytanii w Polsce
Opis obrazu: Fotografia portretowa.
Data: 1919 - 1920
Sygnatura: 1-D-1868
Tytuł tematu: Badania archeologiczne Kopca Krakusa w Krakowie
Opis obrazu: Robotnicy podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w związku z badaniami archeologicznymi Kopca Krakusa.
Data: 1934-04
Sygnatura: 1-N-1022-1
Tytuł tematu: Wizyta ministra spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Ciano w Polsce
Opis obrazu: Uroczystości na dziedzińcu Collegium Maius podczas zwiedzania Biblioteki Jagiellońskiej przez ministra spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Ciano i jego małżonkę. Widoczni m.in.: minister Galeazzo Cian
Data: 1939-03-01
Sygnatura: 1-D-1991-11
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl