Zbiory NAC on-line

Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji (134335 pozycji)

Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Fragment budowy nowego gmachu.
Data: 1937-03-24
Sygnatura: 1-K-36-3
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Szkielet stalowy nowo budowanego gmachu.
Data: 1937
Sygnatura: 1-K-37
Tytuł tematu: Józef Piłsudski marszałek Polski na spacerze
Opis obrazu: Józef Piłsudski w towarzystwie adiutanta kapitana Lucjana Miładowskiego na ulicy Bagatela, w drodze do siedziby Samodzielnego Inspektoriatu Sił Zbrojnych.
Data: 1931
Sygnatura: 1-A-29
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Obudowa stalowego szkieletu głównego traktu muzealnego oraz dwóch bocznych skrzydeł.
Data: 1937-10
Sygnatura: 1-K-38
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Szkielet nowo budowanego gmachu.
Data:
Sygnatura: 1-K-39
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Szkielet nowo budowanego gmachu.
Data:
Sygnatura: 1-K-40
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Nowy gmach muzeum w surowym stanie.
Data: 1938-08
Sygnatura: 1-K-41
Tytuł tematu: Uroczystość otwarcia Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Opis obrazu: Przecinanie wstęgi przez wojewodę śląskiego dr Michała Grażyńskiego, widoczny również dyrektor muzeum Tadeusz Dobrowolski.
Data: 1930-05-29
Sygnatura: 1-K-42
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Sala ze zbiorami etnograficznymi (ceramika, obrazy ludowe, sprzęty).
Data:
Sygnatura: 1-K-43-1
Tytuł tematu: Muzeum Śląskie w Katowicach.
Opis obrazu: Wnętrze sali ze zbiorami.
Data:
Sygnatura: 1-K-43-2
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl