Zbiory NAC on-line

Zespół: Zbiór fotografii dotyczących obchodów kościelnych Tysiąclecia Chrztu Polski (590 pozycji)

Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Przejazd biskupów z Gniezna do Poznania.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-1
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński (z lewej) z ks. arcybiskupem Antonim Baraniakiem (z prawej) w drodze do fary.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-2
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Powitanie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (z prawej) przez chłopców z Poznańskiego Chóru Katedralnego w "Złotej Kaplicy" w Katedrze Poznańskiej przy sarkofagu pierwszych polskich władców Mieszka I i B
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-3
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Prymas Polski ks. kard Stefan Wyszyński w czasie powitalnego przemówienia metropolity poznańskiego ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka w kościele farnym i kolegiackim pw. św. Stanisława Biskupa Męcze
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-4
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński (na ambonie) wygłasza homilię podczas sumy pontyfikalnej celebrowanej przez ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka w kościele farnym i kolegiackim p.w. św. Stani
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-5
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Siostry zakonne i wierni świeccy oczekujący na rozpoczęcie sumy pontyfikalnej w kościele farnym i kolegiackim p.w. sw. Stanisława Biskupa Męczennika.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-6
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński wśród uczestników uroczystości na placu Kolegiackim. W głębi z prawej widoczna Fara Poznańska. Na pierwszym planie widoczny mężczyzna z dwoma aparatami m.in.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-7
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Rzesze wiernych przechodzą z fary do katedry.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-8
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Licznie zgromadzeni wierni na jednej z ulic podczas przejścia z fary do katedry.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-9
Tytuł tematu: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu
Opis obrazu: Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości na moście podczas procesyjnego przeniesienia obrazu Matki Bożej Nawiedzenia z fary do katedry.
Data: 1966-04-17
Sygnatura: 19-2-10
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl