Zbiory NAC on-line

poprzedni obraz
następny obraz
"Kawalkada czasu" - audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, dotycząca wydarzeń w Polsce i na świecie w latach 1952-1973. * 16.10.1964 r. - komunikat Radia Moskwa o zwolnieniu Nikity Chruszczowa z funkcji szefa partii i rządu ZSRR. Komentarz i oświadczenie prezydenta L. Johnsona. * Grudzień 1965 r. - zamknięcie obrad II  Soboru Watykańskiego - przemówienie Pawła VI; śpiew liturgiczny. * 1966 r. - obchody Tysiąclecia Chrztu Polski - fragm. uroczystości na Jasnej Górze. Homilia kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Echa Millenium w świecie. Fragm. kazania kard. Morisa Feltina w katedrze Notre Dame w Paryżu; Kard. [Johna Hinena] w Londynie; Kard Francisa Spellmana w Nowym Jorku; prezydenta USA L. Johnsona z Białego Domu; Kard. Polemila de Jeura z Montrealu; Kard. Franza Koniga z Wiednia; fragm. przemówienia Pawła VI z Watykanu; przemówienie Władysława Gomułki w sprawie odmowy zgody władz polskich na przyjazd papieża i biskupów świata na obchody kościelne Millenium. * Sierpień 1966 r. - pogrzeb gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Londynie - relacja z uroczystości; śpiewy liturgiczne. * 1967 r. - ucieczka na zachód córki J. Stalina Swietłany Alelulewej - konferencja prasowa w Nowym Jorku. * 1967 r. - wojna na Bliskim Wschodzie - piosenka egipska pt. "Naser, Naser, my jesteśmy z tobą"; piosenka izraelska pt. "Naser czeka na Rabina, Rabin mu wizytę złoży". Wypowiedzenie wojny przez G. Nasera. Komunikat Radia izraelskiego na temat wypowiedzenia wojny. Izraelska pieśń pokoju pt. "Nagila Hawa". Fragm. wypowiedzi Władysława Gomułki na temat wojny egipsko-izraelskiej i stanowisko rządu polskiego wobec Żydów mieszkających w Polsce. * Wypowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego - szefa Rozgł. Polskiej RWE - na temat planów przejęcia władzy przez Mieczysława Moczara. * Wrzesień 1967 r.  - wizyta gen. Charlesa de Gaulle'a - prezydenta Francji - w Polsce. Fragm. powitania na lotnisku Okęcie. Fragm. przemówień de Gaulle'a wygłoszonych w Warszawie, Krakowie i Zabrzu. * 1968 r. - ostatnie przed śmiercią kazanie pastora Martina L. Kinga - przywódcy murzyńskiego. Murzyński hymn wyzwoleńczy: "Przetrwamy...". * Wydarzenia marcowe 1968 r. - fragm. wiecu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Fragm. przemówienia W. Gomułki na temat przedstawienia "Dziady" A. Mickiewicza w inscenizacji Kazimierza Dejmka i zakazu wystawiania spektaklu. Relacja studentki z wiecu i akcji MO na UW (czyta lektor). Satyryczna piosenka studencka "Towarzysz Wiesław ma rację...". * Praska Wiosna - 21.VIII.1968 r. - komunikat nadzwyczajny Radia Praskiego o wkroczeniu wojsk radzieckich i układu warszawskiego do Czechosłowacji. Komunikat TASS w tej sprawie. Fragm. demonstracji ulicznych w Pradze. Przemówienie J. Nowaka-Jeziorańskiego do Czechów i Słowaków. Oświadczenia prowincjonalnej wolnej radiostacji czeskiej, żądającej uwolnienia aresztowanych przywódców czechosłowackich z A. Dubczekiem na czele. Fragm. przemówienia A. Dubczeka do narodu. Pieśń protestu - w wykonaniu Karela Kryla * "Na śmierć Jana Palacha - wiersz K. Wierzyńskiego w recytacji autora. * 1969 r. - Podbój kosmosu - Nil Armstrong - astronauta amerykański na Księżycu. Słowa N. Armstronga wypowiedziane na Księżycu: "Jeden mały krok człowieka, a taki olbrzymi skok dla ludzkości". Rozmowa tel. R. Nixona - prezydenta USA - przeprowadzona z astronautą przebywającym na Księżycu. Słowo wiążące Nowakowski Tadeusz. Realizacja Jan Jasiewicz.
Opis nagrania: "Kawalkada czasu" - audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, dotycząca wydarzeń w Polsce i na świecie w latach 1952-1973. * 16.10.1964 r. - komunikat Radia Moskwa o zwolnieniu Nikity Chruszczowa z funkcji szefa partii i rządu ZSRR. Komentarz i oświadczenie prezydenta L. Johnsona. * Grudzień 1965 r. - zamknięcie obrad II Soboru Watykańskiego - przemówienie Pawła VI; śpiew liturgiczny. * 1966 r. - obchody Tysiąclecia Chrztu Polski - fragm. uroczystości na Jasnej Górze. Homilia kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Echa Millenium w świecie. Fragm. kazania kard. Morisa Feltina w katedrze Notre Dame w Paryżu; Kard. [Johna Hinena] w Londynie; Kard Francisa Spellmana w Nowym Jorku; prezydenta USA L. Johnsona z Białego Domu; Kard. Polemila de Jeura z Montrealu; Kard. Franza Koniga z Wiednia; fragm. przemówienia Pawła VI z Watykanu; przemówienie Władysława Gomułki w sprawie odmowy zgody władz polskich na przyjazd papieża i biskupów świata na obchody kościelne Millenium. * Sierpień 1966 r. - pogrzeb gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Londynie - relacja z uroczystości; śpiewy liturgiczne. * 1967 r. - ucieczka na zachód córki J. Stalina Swietłany Alelulewej - konferencja prasowa w Nowym Jorku. * 1967 r. - wojna na Bliskim Wschodzie - piosenka egipska pt. "Naser, Naser, my jesteśmy z tobą"; piosenka izraelska pt. "Naser czeka na Rabina, Rabin mu wizytę złoży". Wypowiedzenie wojny przez G. Nasera. Komunikat Radia izraelskiego na temat wypowiedzenia wojny. Izraelska pieśń pokoju pt. "Nagila Hawa". Fragm. wypowiedzi Władysława Gomułki na temat wojny egipsko-izraelskiej i stanowisko rządu polskiego wobec Żydów mieszkających w Polsce. * Wypowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego - szefa Rozgł. Polskiej RWE - na temat planów przejęcia władzy przez Mieczysława Moczara. * Wrzesień 1967 r. - wizyta gen. Charlesa de Gaulle'a - prezydenta Francji - w Polsce. Fragm. powitania na lotnisku Okęcie. Fragm. przemówień de Gaulle'a wygłoszonych w Warszawie, Krakowie i Zabrzu. * 1968 r. - ostatnie przed śmiercią kazanie pastora Martina L. Kinga - przywódcy murzyńskiego. Murzyński hymn wyzwoleńczy: "Przetrwamy...". * Wydarzenia marcowe 1968 r. - fragm. wiecu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Fragm. przemówienia W. Gomułki na temat przedstawienia "Dziady" A. Mickiewicza w inscenizacji Kazimierza Dejmka i zakazu wystawiania spektaklu. Relacja studentki z wiecu i akcji MO na UW (czyta lektor). Satyryczna piosenka studencka "Towarzysz Wiesław ma rację...". * Praska Wiosna - 21.VIII.1968 r. - komunikat nadzwyczajny Radia Praskiego o wkroczeniu wojsk radzieckich i układu warszawskiego do Czechosłowacji. Komunikat TASS w tej sprawie. Fragm. demonstracji ulicznych w Pradze. Przemówienie J. Nowaka-Jeziorańskiego do Czechów i Słowaków. Oświadczenia prowincjonalnej wolnej radiostacji czeskiej, żądającej uwolnienia aresztowanych przywódców czechosłowackich z A. Dubczekiem na czele. Fragm. przemówienia A. Dubczeka do narodu. Pieśń protestu - w wykonaniu Karela Kryla * "Na śmierć Jana Palacha - wiersz K. Wierzyńskiego w recytacji autora. * 1969 r. - Podbój kosmosu - Nil Armstrong - astronauta amerykański na Księżycu. Słowa N. Armstronga wypowiedziane na Księżycu: "Jeden mały krok człowieka, a taki olbrzymi skok dla ludzkości". Rozmowa tel. R. Nixona - prezydenta USA - przeprowadzona z astronautą przebywającym na Księżycu. Słowo wiążące Nowakowski Tadeusz. Realizacja Jan Jasiewicz.
Data wydarzenia:
Miejsce: Londyn ZSRR Montreal Francja Nowy Jork Moskwa Zabrze Czechosłowacja Wiedeń Paryż Warszawa Kraków
Czas nagrania: 55 min
Hasła przedmiotowe:
Inne nazwy własne:
Producent nagrania: Rozgłośnia Polska "Radia Wolna Europa"
Autor:
Zespół: Zbiór nagrań dźwiękowych
Sygnatura: 33-T-4443
Pozostałe pozycje:
następny obraz następny obraz następny obraz następny obraz następny obraz
Dodaj do ulubionych
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl