Zbiory NAC on-line

Kontakt

Wszelkie informacje na temat zbiorów audiowizualnych Narodowego Archiwum Cyfrowego można uzyskać w:

Biurze Obsługi Klienta:
e–mail: bok@nac.gov.pl
telefon: (22) 572 16 19

Czynne:
poniedziałek: 9–15
wtorek: 9–15
środa: 12–18
czwartek: 9–15
piątek: 9–15