Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: emigracja (976 pozycji)

Tytuł tematu: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Czerniowcach w Rumunii
Opis obrazu: Tłum Polaków przed Domem Polskim.
Data: 1930 - 1939
Sygnatura: 1-Z-982-1
Tytuł tematu: Grupa osadników polskich w Warszawie, przed wyjazdem na osiedlenie się w Peru
Opis obrazu: Grupa osadników przed pociągiem na dworcu kolejowym.
Data: 1930-08-08
Sygnatura: 1-Z-974
Tytuł tematu: Dzieci polskich robotników z Bukaresztu na kolonii letniej w Karpatach rumuńskich
Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników kolonii i opiekunów.
Data: 1933
Sygnatura: 1-Z-981
Tytuł tematu: Święcone w Kole Polaków w Bukareszcie
Opis obrazu: Uczestnicy spotkania przy zastawionych stołach.
Data: 1927
Sygnatura: 1-Z-980
Tytuł tematu: Komitet Organizacyjny Ligi Rumuńsko-Polskiej
Opis obrazu: Grupa osób. Widoczni m.in.: prezes Komitetu Organizacyjnego Ligi Rumuńsko-Polskiej G. Petrescu-Dambovitza (1), wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Ligi Rumuńsko-Polskiej profesor Mardare (2), wicepre
Data: 1934-02
Sygnatura: 1-Z-980a
Tytuł tematu: Zjazd "Sokołów" polskich w Czerniowcach w Rumunii
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu w sali Teatru Narodowego.
Data: 1932-08
Sygnatura: 1-Z-983-1
Tytuł tematu: Zjazd "Sokołów" polskich w Czerniowcach w Rumunii
Opis obrazu: Naczelnicy gniazd "sokolich" reprezentowanych na zjeździe.
Data: 1932-08
Sygnatura: 1-Z-983-3
Tytuł tematu: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Czerniowcach w Rumunii
Opis obrazu: Czoło pochodu ze sztandarami.
Data: 1930 - 1939
Sygnatura: 1-Z-982-2
Tytuł tematu: Zjazd "Sokołów" polskich w Czerniowcach w Rumunii
Opis obrazu: Uczestnicy zjazdu na boisku polskim podczas polowej.
Data: 1932-08
Sygnatura: 1-Z-983-2
Tytuł tematu: Zarząd Stowarzyszenia "Gospoda Polska" w Charbinie
Opis obrazu: Członkowie zarządu. Widoczni m.in.: Kazimierz Żołędowski, Gwidon Sadkowski, Aleksander Hajwos, prezes Gustaw Emeryk, Leon Wleciał, Aleksander Michowski, Antoni Lernet, Stanisław Janiszewski, Aleksand
Data: 1926
Sygnatura: 1-Z-304
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl