Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: dworce (1524 pozycji)

Tytuł tematu: Nowy Sącz. Przekazanie tysięcznego parowozu kolejom niemieckim
Opis obrazu: Przekazanie kolejom niemieckim tysięcznego parowozu. Na peronie widoczna grupa kolejarzy i parowóz OKz 32 nr 3.
Data: 1942-01
Sygnatura: 2-7527
Tytuł tematu: Powrót Józefa Piłsudskiego z Pikieliszek
Opis obrazu: Powitanie Józefa Piłsudskiego (2. z prawej na pierwszym planie) na Dworcu Głównym w towarzystwie m.in.: gen. Kazimierza Fabrycego (1) i ministra Michała Butkiewicza (2).
Data: 1933-08
Sygnatura: 1-A-117
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego w Żywcu
Opis obrazu: Józef Piłsudski witany na peronie dworca przez starostę Zygmunta Dollingera (1. z lewej) i płk. Mariana Bolesławicza (2. z lewej, salutuje).
Data: 1934-09
Sygnatura: 1-A-99
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego w Wilnie
Opis obrazu: Józef Piłsudski idzie po peronie dworca wzdłuż pociągu w towarzystwie oficerów i ministrów. Obok od prawej idą: Michał Butkiewicz, Aleksander Prystor, gen. Kazimierz Fabrycy (na lewo od Marszałka), k
Data: 1933 - 1935
Sygnatura: 1-A-98-1
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego w Druskienikach
Opis obrazu: Józef Piłsudski stoi na Dworcu Wileńskim w otoczeniu oficerów. Widoczni m.in.: ppłk Józef Beck (1. z prawej), mjr Aleksander Prystor (1. z lewej), ppłk Juliusz Ulrych (2. z lewej). Widoczny także par
Data: 1926-09-29
Sygnatura: 1-A-105
Tytuł tematu: Powrót Józefa Piłsudskiego z Pikieliszek
Opis obrazu: Powitanie Józefa Piłsudskiego (3. z prawej) na peronie Dworca Głównego. Widoczni między innymi: gen. Felicjan Sławoj Składkowski (pierwszy z prawej), mjr Adam Sokołowski, mjr. Kazimierz Busler (pierw
Data: 1931-06-14
Sygnatura: 1-A-116
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego w Wilnie
Opis obrazu: Józef Piłsudski wysiada z wagonu po powrocie z Wilna. Widoczni od prawej: gen. Kazimierz Fabrycy, Michał Butkiewicz, Aleksander Prystor. Z wagonu za Marszałkiem wysiada jego adiutant kpt. Mieczysław
Data: 1933 - 1935
Sygnatura: 1-A-98-2
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego w Krynicy
Opis obrazu: Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu.
Data: 1930 - 1934
Sygnatura: 1-A-114-1
Tytuł tematu: Powrót Józefa Piłsudskiego z Pikieliszek do Warszawy
Opis obrazu: Marszalek Józef Piłsudski w otoczeniu ministrów i oficerów na Dworcu Wschodnim. Widoczni od prawej: minister Marian Zyndram Kościałkowski (tyłem), Józef Piłsudski, premier Leon Kozłowski, gen. Tadeus
Data: 1934-07-19
Sygnatura: 1-A-118-1
Tytuł tematu: Pobyt Józefa Piłsudskiego w Wilnie
Opis obrazu: Józef Piłsudski wychodzi z dworca po powrocie z Wilna. Towarzyszą mu od prawej: Michał Butkiewicz, Aleksander Prystor, kpt. Mieczysław Lepecki, gen. Kazimierz Fabrycy.
Data: 1933 - 1935
Sygnatura: 1-A-98-3
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl