Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: działalność charytatywna (269 pozycji)

Tytuł tematu: Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich w Warszawie
Opis obrazu: Polscy kawalerowie maltańscy w towarzystwie przybyłych gości na peronie dworca kolejowego. Stoją od lewej: Stanisław Milewski-Lipkowski, wielki mistrz Ludovico Chigi Albani della Rovere, Bogdan Hutte
Data: 1931-08-04
Sygnatura: 1-P-504-2
Tytuł tematu: Loteria fantowa zorganizowana przez Wojewódzki Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Poznaniu
Opis obrazu: Ciągnienie losów loterii fantowej.
Data: 1933-04-04
Sygnatura: 1-C-1059
Tytuł tematu: Zbiórka pieniędzy w Katowicach na rzecz pomocy bezrobotnym
Opis obrazu: Grupa kwestujących. Widoczny m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (stoi 2. z lewej).
Data: 1936-11-15
Sygnatura: 1-C-1074-2
Tytuł tematu: Zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy bezrobotnym w Inowrocławiu
Opis obrazu: Prezydent Inowrocławia Apolinary Jankowski w towarzystwie kierownika komisariatu Policji Państwowej aspiranta Mariana Jedleckiego podczas kwesty ulicznej.
Data: 1936-03
Sygnatura: 1-C-1072
Tytuł tematu: Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich w Warszawie
Opis obrazu: Fotografia grupowa członków Zakonu Kawalerów Maltańskich w Polsce z Wielkim Mistrzem Zakonu wykonana po zebraniu u ks. Albrechta Radziwiłła w Al. Ujazdowskich. Siedzą od lewej: senator Artur Dobiecki
Data: 1931-08-04
Sygnatura: 1-P-504-3
Tytuł tematu: Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich w Warszawie
Opis obrazu: Bogdan Hutten-Czapski przedstawia wielkiemu mistrzowi polskich kawalerów maltańskich. Widoczni od lewej: Stanisław Milewski-Lipkowski, wielki mistrz Zakonu Kawalerów Maltańskich Ludovico Chigi Albani
Data: 1931-08-04
Sygnatura: 1-P-504-1
Tytuł tematu: Zbiórka pieniędzy w Katowicach na rzecz pomocy bezrobotnym
Opis obrazu: Grupa kwestujących. Widoczny m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (z prawej w jasnym kapeluszu).
Data: 1936-11-15
Sygnatura: 1-C-1074-3
Tytuł tematu: Zbiórka pieniędzy w Katowicach na rzecz pomocy bezrobotnym
Opis obrazu: Samochód propagandowy na katowickiej ulicy.
Data: 1936-11-15
Sygnatura: 1-C-1074-1
Tytuł tematu: Turniej brydżowy zorganizowany przez Miejski Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Poznaniu
Opis obrazu: Fragment turnieju. Widoczny m.in.: prezydent Poznania Erwin Więckowski (siedzi za stołem z założonymi rękami).
Data: 1937
Sygnatura: 1-C-1060
Tytuł tematu: Zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy bezrobotnym przeprowadzana przez Rodzinę Policyjną w Bielsku
Opis obrazu: Grupa osób biorących udział w kweście.
Data: 1935 - 1939
Sygnatura: 1-C-1070
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl