Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: tablice pamiątkowe (272 pozycji)

Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Grupa młodzieży podczas uroczystości. Z boku widoczny sztandar Polskiego Czerwonego Krzyża.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-9
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Grupa dziewcząt w mundurkach szkolnych podczas występu.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-11
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Grupa chłopców ze sztandarami podczas uroczystości.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-8
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Ksiądz dokonuje poświęcenia tablicy ku czci Józefa Piłsudskiego.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-12
Tytuł tematu: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Mariacki) przy placu Mariackim w Krakowie
Opis obrazu: Tablica pamiatkowa ku czci Stanisława Tomkowicza, wmurowana w zewnętrzną ścianę kościoła.
Data: 1933-04
Sygnatura: 1-U-2851
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Fragment uroczystości. Dziewczynka w mundurku szkolnym poprawia dekorację tablicy ku czci Józefa Piłsudskiego.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-13
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Grupa dziewcząt w mundurkach szkolnych ze sztandarami podczas uroczystości. Na ścianie budynku widoczny udekorowany portret Józefa Piłsudskiego.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-7
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Młodzież szkolna z opiekunami podczas uroczystości. Na ścianie budynku z prawej widoczny udekorowany portret Józefa Piłsudskiego z lewej odsłonięta tablica pamiątkowa.
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-10
Tytuł tematu: Tablica pamiątkowa na ścianie budynku przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie
Opis obrazu: Tablica na budynku upamietniająca zmianę nazwy ulicy Wolskiej na ulicę Józefa Piłsudskiego.
Data: 1934-08
Sygnatura: 1-U-2669
Tytuł tematu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie
Opis obrazu: Udekorowana tablica pamiątkowa ku czci Józefa Piłsudskiego. Napis na tablicy: "Tu mieszkał Józef Piłsudski w latach 1906-1910. Młodzież kół krakowskich P.C.K. 6.VI.1937."
Data: 1937-06
Sygnatura: 1-U-2657-14
Deklaracja dostępności
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl