Zbiory NAC on-line

Hasło przedmiotowe: nazizm (202 pozycji)

Tytuł tematu: Wizyta Josepha Goebbelsa w Wiedniu po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Powitanie ministra Josepha Goebbelsa przez wiedeńczyków.
Data: 1938-03-29
Sygnatura: 1-E-1415
Tytuł tematu: Uroczystości ku czci zabójców kanclerza Engelberta Dollfussa w Wiedniu po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Gaulaiter Josef Burckel (w jasnym płaszczu) na grobie Otto Planetty.
Data: 1938-04
Sygnatura: 1-E-1418
Tytuł tematu: Rząd Arthura Seyss-Inquarta
Opis obrazu: Fotografia grupowa. Stoją od lewej: Michael Skubl, Wilhelm Wolff, Rudolf Neumayer, Franz Hueber, Arthur Seyss-Inquart, Oswald Menghin, Edmund Glaise-Horstenau, Hugo Jury i Hans Fischbock.
Data: 1938-03-11 - 1938-03-13
Sygnatura: 1-E-1417
Tytuł tematu: Wizyta Hermann Goringa w Wiedniu po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Wjazd Hermanna Goringa do miasta.
Data: 1938-03-26
Sygnatura: 1-E-1416-1
Tytuł tematu: Wizyta Adolfa Hitlera w Sankt Polten po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Adolf Hitler przemawia do zgromadzonego tłumu.
Data: 1938-03-14
Sygnatura: 1-E-1411
Tytuł tematu: Wizyta członków rządu Arthura Seyss-Inquarta w Berlinie po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Austriacy na płycie lotniska Tempelhof. Widoczni m.in. Friedrich Wimmer (1. z lewej), Hans Fischbock (2. z lewej), Arthur Seyss-Inquart (3. z lewej), Edmund Glaise-Horstenau (3. z prawej), Josef Burc
Data: 1938-03-18
Sygnatura: 1-E-1419
Tytuł tematu: Wizyta Adolfa Hitlera w Sankt Polten po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Wjazd Adolfa Hitlera do miasta. Z tyłu siedzi ostatni kanclerz Austrii Arthur Seyss-Inquart.
Data: 1938-03-14
Sygnatura: 1-E-1412-1
Tytuł tematu: Wizyta Adolfa Hitlera w Salzburgu po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Hitler przemawia w Grosses Festspielhaus.
Data: 1938-04-06
Sygnatura: 1-E-1413
Tytuł tematu: Wizyta Adolfa Hitlera w Wiedniu po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Adolf Hitler przyjeżdża na spotkanie z księdzem Jozefem Tiso.
Data: 1939-03-17
Sygnatura: 1-E-1414
Tytuł tematu: Wizyta Hermann Goringa w Wiedniu po Anschlussie Austrii
Opis obrazu: Powitanie Hermanna Goringa (z lewej) przez Arthura Seyss-Inquarta (z prawej). Za nimi stoi w mundurze SS Reinhard Heydrich.
Data: 1938-03-26
Sygnatura: 1-E-1416-2
X

Znajdź nas na szukajwarchiwach.gov.pl – nowej wersji zmodernizowanego serwisu Szukaj w Archiwach!
Przeglądaj nasze zbiory online wzbogacone o tysiące nowych skanów!
Zapraszamy na szukajwarchiwach.gov.pl